Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı MYK’nın uygulamaya koyduğu UYEP Hibe Programı çerçevesinde ASO’nun yürüttüğü METES Projelerinin Açılışı Sayın Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirildi.
MYK’nın uygulamaya koyduğu UYEP Hibe Programı çerçevesinde ASO’nun yürüttüğü METES Projelerinin Açılışı Sayın Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

IMG_0574

 

 

Ankara Sanayi Odasının “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunu ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi (UYEP)” VOC-Test Merkezleri Hibe Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandığı; ‘‘Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projeleri’’ (METES) açılış toplantısı 17 Mayıs 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’İN katılımıyla yapıldı.

 

 

 

Toplantının açılışı ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR tarafından yapıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin ALTUN ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER birer konuşma yaptılar.

 

 
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, 2003 yılından sonra Türkiye'de çok ciddi değişimlerin yaşandığını, Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmuş olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de insan kaynağının niteliğinin iyileştirilmesi konusunda adımlar atıldığını belirten ÖZDEBİR, objektif kriterler göz önünde bulundurularak beceriye göre eğitim yapılmasıyla nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabileceğini vurguladı. METES’in oluşmasını sağlayan başta MYK olmak üzere ilgili tüm taraflara teşekkür eden Sayın ÖZDEBİR, herkesin METES’e katkı vermesini istedi.

 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER yaptığı konuşmada; Türkiye'de 2003 yılından bugüne 4,5 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirterek, ''Türkiye'de işsizlik oranı hızla azalıyor'' dedi. Bu programdan alınan sertifikanın diğerlerinden farklı olarak işi yapacak olan kişiye güvence, işi yaptıran kişiye ise güven vereceğini belirten Sayın DİNÇER; sertifikanın, programa katılan kişinin mesleğe ait bilgi ve beceriyi kazandığını göstereceğini, sertifikanın, meslek standartlarını belirleyen MYK'nın, mesleki eğitim yapan kurumların, test ve ölçme merkezlerinin koordinasyonuyla verileceğini, uluslararası nitelikte olan sertifikanın özellikle AB ülkelerinde kabul edilir olacağını, sınavı yapanla eğitimi verenin farklı olduğu bir düzenlemeyi ortaya koyacaklarını, böylece daha güvenilir bir sonucun alınacağını vurgulayarak, Türkiye'de mesleki eğitime son 3-4 yıl içerisinde yeniden bir yön verme çabası içinde olduklarını bildirdi. Mesleki eğitimi teşvik eden tedbirler alırken, diğer yandan da mesleki eğitimi toplumun ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun hale getirme çabasında olduklarını belirten Sayın DİNÇER, son çıkan ''Torba Kanunda'', meslek lisesinden mezun olan çocukların, mezun oldukları bölüme uygun şekilde istihdam edilmeleri durumunda 2 yıl süreyle sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamının hükümet tarafından ödendiğini kaydetti. Dolaylı olarak Türkiye'de mesleki eğitimi teşvik eden bir noktaya gelmeye başladıklarını belirten Sayın DİNÇER, özellikle mesleki eğitim alan okullardaki çocukların stajlarıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Geçmiş dönemde 20 veya daha fazla personel çalıştıran işletmelerde staj yapılıyorken, kanunla bunu 10 ve üstüne çıkardıklarını hatırlatan Sayın DİNÇER, bunu büyük ihtimalle Bakanlar Kurulu'nda 5 kişi veya daha üstü personel çalıştıran işletmelere kadar genişleteceklerini bildirdi. Öğrencilerin piyasanın ihtiyaçlarına uygun bir kabiliyeti kazanmalarına ihtiyaç olduğunun altını çizen Sayın Bakan şunları kaydetti:

 

IMG_0647

 

 
''Türkiye'de geçen sene meslek okullarından 252 bin kişi mezun oldu. Ayrıca meslek yüksek okullarında mezun olan öğrencilerimizin de 650 bin civarında olduğunu söylersem genel anlamda 900 bine yakın insan meslek okullarından mezun oldu. Mesleki eğitim veren lisans programlarını dahil etmiyorum buna. Ancak Türkiye'de 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletme sayısı aşağı yukarı 84 bin civarında yani 10 kişiye bir işletme bile düşmüyor. Bu açıdan evrenin genişletilmesine ihtiyaç vardı. 10 personel ve daha fazla çalıştıranları evrene dahil ettiğimizde bu rakamın yaklaşık 177 bin işletmeye çıktığını söylemem lazım. 5 kişiye düşürmemiz halinde ise yaklaşık 340 bin civarında işletmemiz var. Demek ki Türkiye'de 1 milyon 320 bine yakın iş yerinin ve işletmenin sadece 340 bin civarında olanı 5 kişi ve daha fazla eleman çalıştırıyor. Geri kalan çoğu yani yaklaşık 1 milyona yakını 5 kişiden daha az personel çalıştıran çok küçük işletmeler.''

 

 
 
Staj yapan çocukların genel sağlık sigortasıyla ilgili primlerinin hükümet tarafından ödendiğini hatırlatan Sayın Bakan, işletmelere maliyet oluşturmamak düşüncesiyle asgari ücretin neti üzerinden hesaplanacak bir düzenleme yaptıklarını, böylece maliyeti azalttıklarını söyledi.

 

 
 
Türkiye'de mesleki eğitim alan çocukların istihdamının motive edilmesi gerektiğini belirten Sayın DİNÇER, esas motivasyonun iş adamının ihtiyacını görecek bilgi ve donanıma sahip elemanın yetiştirilmesinden geçtiğini kaydetti.
 
 
Türkiye'nin eğitim ve istihdam arasındaki ilişki ile piyasayla eğitim arasındaki ilişkiyi güçlendiren, uyumu artıran çabalar ortaya koyması gerektiğini ifade eden Dinçer, 2009 yılı başından bu zamana eğitim ve istihdam arasında, piyasa ile mesleki eğitim arasında ilişkileri güçlendiren programlar uygulamaya koyduklarını söyledi.

 

 
 
Eylem planları hazırlayarak meslek standartlarını belirlediklerini, mesleki eğitim veren kurumlarda müfredatı piyasa ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlayacak düzenlemeler yaptıklarını, diğer taraftan da istihdamı teşvik ettiklerini anlatan Sayın DİNÇER, ''Ulusal düzeyde istihdamı artırmak ve işsizlik sorununa çözüm bulmak istiyoruz. İşsizlik sorunumuzun ana meselelerinden birisi olan mesleksizliğe çok daha sistematik, kalıcı, uzun süreli ve stratejik çözüm getirmeye çalışıyoruz'' dedi.

 

 
 
Genç nüfusun çok olmasının ve tarım sektöründeki çözülmenin son zamanlarda artmış olmasının işsizliğin sebepleri arasında olduğunu belirten Sayın DİNÇER, istihdamın sağlanmasıyla ilgili çok önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

 

 
 
Türkiye'de 2003 yılından bugüne 4,5 milyondan fazla insanın istihdam edildiğini belirten Sayın DİNÇER, 2010 yılında istihdam edilen insan sayısının 1 milyon 317 bin kişi olduğunu kaydederek, 2009 yılında ekonomik küçülmeye rağmen 83 bin kişiye istihdam sağladıklarını, işsizlik oranının hızla azaldığını kaydetti.

 

 
 
Ekonomik büyümenin istihdamın artırılması için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulayan Sayın Bakan, ''Sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda ekonomik büyümenin istihdam dostu bir nitelik kazanması da önem taşıyor'' dedi.
 
 
Teknolojideki gelişmelerin bütün ekonomilerde istihdam yaratma kapasitesini sınırlandırdığını ifade eden Sayın DİNÇER, geçmiş yıllarda ekonomide 1 puanlık büyümenin yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlıyorken, 2010 yılında 1 puan büyümenin 148 bin kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

 

 
 
Sayın Bakan, ''Piyasanın esnekliğini artırır, işe giriş çıkış maliyetleri düşürür ve çalışma hayatının kalitesini geliştirebilirsek, tabi güvencelerimizi de koruyarak, aynı ekonomik büyüme karşılığında ben yaklaşık 170 bine yakın insanın istihdam edilebileceğini tahmin ediyorum. Bununsa Türkiye'deki işsizlik sorununun çözülmesi açısından çok ciddi bir sonuç doğuracağını ifade ediyorum'' dedi.

 

 
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ ise yaptığı konuşmada, MYK’nın kuruluş amacı ve METES Projeleri arasındaki bağa kısaca değinip, Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sayın AKBAŞ ayrıca; MYK’nın ASO ile yaptığı işbirliği ve çalışmaları anlattı. Konuşmanın tam metni için tıklayınız.

 

IMG_0585

 

 
Toplantıda, METES Projeleri Genel Koordinatörü Servet KEFİ, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin ALTUN da proje hakkında bilgi verdi.

 

 
 
Sayın Bakan ve diğer katılımcılar daha sonra Ankara Sanayi Odasında açılan karma resim sergisini gezdi.

 

IMG_0681

 

IMG_0574

 
1590672777.948 - 28.05.2020 14:06:37 - 10.6.30.128 - [34.231.21.83]