Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Açılış Konferansı Gerçekleştirildi
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 2007 programlama yılı kapsamında yer alan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP) açılış konferansı 6 Nisan 2011 tarihinde Sheraton Otelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Ömer DİNÇER’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Açılış Konferansını, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların temsilcileri ile işçi ve işveren meslek kuruluşları, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerden oluşan katılımcılar onurlandırdılar.

 

Konferansta MYK Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ, MFİB Başkanı Sayın Muhsin ALTUN ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Tibor VARADİ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Ömer DİNÇER tarafından yapılan konuşmalar sonrasında teknik destek ekibi lideri Niels KRİSTENSEN tarafından UYEP hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

 

Tedarik, Hizmet ve Hibe bileşenlerinden oluşan projenin toplam bütçesi 10.900.000 Avro olup, 200.000 Avro’luk tutarı ulusal katkı olarak karşılanmıştır. “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP) Ekim 2010’da hizmet sözleşmesinin imzalanmasının ardından uygulamaya geçmiştir.

 

Hibe bileşeni kapsamında ise VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 26 kuruluş ile Mart 2011 itibariyle sözleşmeler imzalanmış ve toplam 6,618,000 Avro tutarında bir bütçe tahsis edilmiştir.

 

İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmak UYEP’in ulaşmayı amaçladığı genel hedeflerdir. UYEP’in özel amacı ise AYÇ ile uyumlu, tüm seviyelerde ölçme, değerlendirme ve belgelendirme için uygun bir sistem geliştirerek meslek standartları temelinde verimli ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi için MYK ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’nin (VOC-TEST Merkezleri) desteklenmesidir.

 

Sayın Bakan hibe alan kurum/kuruluşların temsilcilerini kutlamış ve projelerini başarıyla tamamlamalarını temenni etmiştir.

 

Detaylı UYEP bilgi notu için tıklayınız.

 

sh9

 

P4060072eeee

 

sh8

 

P4060119aaa

 

sh9

 
1590676993.12 - 28.05.2020 15:16:53 - 10.6.30.128 - [34.231.21.83]