Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yirmi Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı 24 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yirmi Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı 24 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yirmi Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı; MYK’dan Daire Başkanları, Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla 24 Kasım 2022 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda gerçekleştirildi.

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, TUYEP teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda Kilit Uzman-3 tarafından hali hazırda devam eden çalışmalar ile kısa dönemde başlayacak faaliyetlere yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Toplantı kapsamında; MYK personeline yönelik tematik eğitimler, denetçi eğitimleri, müfredat geliştirme çalıştayı, sektör komitesi eğitimleri, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin tanıtımı kapsamında yürütülen farkındalık günleri, Ulusal Yeterlilik Sistemine yönelik farkındalık etkinlikleri, hazırlanacak kitapçıklar, tanıtıcı malzemeleri gibi proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

Toplantıda ayrıca TUYEP operasyonunun hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II kapsamındaki güncel gelişmeler de katılımcılarla paylaşılmıştır..

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış ve görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantıya son verilmiştir.

 
1670152275.387 - 04.12.2022 11:44:57 - 10.6.40.127 - [18.232.56.9]