Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yirmi İkinci Aylık Yönetim Toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yirmi İkinci Aylık Yönetim Toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yirmi İkinci Aylık Yönetim Toplantısı; MYK’dan Daire Başkanları, Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla 22 Eylül 2022 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda gerçekleştirildi.

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, TUYEP teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda Kilit Uzman-2 tarafından hali hazırda devam eden çalışmalar ile kısa dönemde başlayacak faaliyetlere yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.

230922-1

Toplantı kapsamında; MYK personeline yönelik genel ve tematik eğitimler, projede kullanılan uzman günleri, MYK Web sitesi ile ilgili çalışmalar, müfredat geliştirme çalıştayı, sektör komitesi eğitimleri, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin tanıtımına yönelik farkındalık çalışmaları ve hazırlanacak kitapçıklar, tanıtıcı malzemelerin hazırlanması gibi proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

230922-2

Toplantıda ayrıca TUYEP operasyonunun hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II kapsamındaki güncel gelişmeler de katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış ve görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantıya son verilmiştir.

230922-1

 

 
1664334125.76 - 28.09.2022 03:35:47 - 10.6.40.127 - [3.237.27.159]