Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Ulusal Europass Merkezi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri Kalite Standartları ve İyi Uygulamalar Çalıştayı-2’ ye Katıldı.
Ulusal Europass Merkezi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri Kalite Standartları ve İyi Uygulamalar Çalıştayı-2’ ye Katıldı.

Ulusal Europass Merkezi (UEM), Ulusal Ajans Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü nVET ekibi (Ulusal Mesleki Eğitim Takımı) tarafından organize edilen 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde Zonguldak'ta gerçekleştirilen “Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri Kalite Standartları ve İyi Uygulamalar Çalıştayı-2”ye katılım sağladı.

220922-1

Mesleki eğitim akreditasyonuna sahip İl Milli Eğitim Müdürlükleri, özel sektör ve STK'ların proje yürütücülerinin katıldığı Çalıştay’da UEM adına Mesleki Yeterlilik Kurumu ve nVET Uzmanı İmren ONBAŞIOĞLU tarafından katılımcıları bilgilendirmek üzere “Europass Hareketlilik Belgesi Nasıl Doldurulmalı ve Sık Yapılan Hatalar” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara Erasmus+ projelerinin görünürlüğüne ve kalitesine katkı sağlayacak önemli araçlardan biri olan Europass tanıtıldı. Hareketlilik faaliyetleri kapsamında katılımcıların yurt dışında edindiği beceri ve yetkinliklerin doğru şekilde kayıt altına alınmasına ve tanınmasına yardımcı olan Europass Hareketlilik Belgesi ve nasıl düzenleneceği hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

220922-2 

Çalıştay kapsamında; mesleki eğitim hareketlilik projeleri uygulama kalitesi, yurt dışında elde edilen kazanımların tanınması ve transferi, projelerde iyi uygulama örnekleri konularında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Ardından akreditasyon sahibi kurumların faaliyetleri yürütme sürecinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin; yurt dışı ortak bulma problemi, mali ve idari konularda yaşanan zorluklar ve yabancı dil yetersizliği konu başlıkları altında çalıştay masaları oluşturuldu. Gerçekleştirilen grup çalışmaları sonrasında çalıştay masalarından çıkan çözüm önerilerinin paylaşılması ve değerlendirilmesi akabinde etkinlik sonlandırıldı.

220922-3

220922-1

 
1664334133.177 - 28.09.2022 03:35:55 - 10.6.40.127 - [3.237.27.159]