Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Ulusal Europass Merkezi Europass Sertifika Eki Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı.
Ulusal Europass Merkezi Europass Sertifika Eki Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından faaliyetleri yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 22 Kasım 2021 tarihinde farklı AB ülkelerindeki Ulusal Europass Merkezlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi Europass Sertifika Eki Çalışma Grubu Toplantısına katıldı.

Europass Sertifika Eki Çalışma Grubu, çeşitli paydaşlar arasında Europass Sertifika Eki hakkındaki farkındalığı artırmak ve belgenin kalitesini ve şeffaflığını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Grup, Europass Sertifika Ekinin şeffaflığını ve kullanılabilirliğini iyileştirmek, dağıtım mekanizmalarını güçlendirmek için Sertifika Ekleri oluşturulmasına ilişkin ortak yönergeler oluşturmaktadır.

231121-1 

Gerçekleştirilen toplantıda, Europass Sertifika Eki Ulusal Veri Tabanlarının durumu ve bunların Europass platformuna entegrasyonuna ilişkin bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Avrupa Komisyonuna görüş ve değerlendirmeler sunmak üzere Europass Sertifika Ekini dijitalleştirilmesi konusundaki beklentiler ve ortak görüşler derlendi. Ayrıca Europass Sertifika Eki Ulusal Veri Tabanlarının kalitesinin artırılması ve Europass Platformuna entegrasyonu için grup üyeleri arasında AB fonlarından faydalanmak üzere ortak çalışmalar yürütmek üzere bir proje grubu kurulması, hibe teklif çağrılarının ve proje fikirlerinin tartışılması konusunda fikir birliğine varıldı.

 
1638677088.619 - 05.12.2021 04:38:29 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]