Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On Beşinci Aylık Yönetim Toplantısı 29 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On Beşinci Aylık Yönetim Toplantısı 29 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On Beşinci Aylık Yönetim Toplantısı; MYK, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla 29 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, TUYEP teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda kilit uzmanlar tarafından hali hazırda devam eden çalışmalar ile kısa dönemde başlayacak faaliyetlere yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.

290921-4 

Toplantı kapsamında; genel ve tematik eğitimler, kilit olmayan uzman çalışmaları, MYK Kalite Güvence sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları, yenilenmiş MYK Web sitesi ile ilgili örnekler, proje yönetim yazılımının geliştirilmesi, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’ne yönelik hazırlanacak dokümanlar ve çalışmalar, projenin tanıtımına yönelik farkındalık çalışmaları ve hazırlanacak kitapçıklar, tanıtıcı malzemeler, eğitim videoları ve spot filmler gibi proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

290921-5 

Toplantıda ayrıca TUYEP operasyonunun hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II kapsamındaki güncel gelişmeler de katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış ve görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantıya son verilmiştir.

290921-4

 
1638668772.072 - 05.12.2021 02:19:53 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]