Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-TEST MERKEZLERİ-III HİBE PROGRAMI kapsamında TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) tarafından yürütülmekte olan "Yenilenebilir Enerji Sektörü Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi (Enerji Merkezi)" projesinin ‘‘AÇILIŞ VE BİLGİLENDİR
VOC-TEST MERKEZLERİ-III HİBE PROGRAMI kapsamında TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) tarafından yürütülmekte olan "Yenilenebilir Enerji Sektörü Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi (Enerji Merkezi)" projesinin ‘‘AÇILIŞ VE BİLGİLENDİR

MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlarımızdan Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği tarafından yürütülen ‘‘Yenilenebilir Enerji Sektörü Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi (Enerji Merkezi)’’ Projesinin açılış toplantısı 21 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 210921-1

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar ARSLAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ın açılış konuşmaları sonrasında, proje hakkındaki genel sunum ile devam etmiştir.

210921-2 

Proje ilişkin sunum Proje Kalite Temsilcisi Aynur DUMAN tarafından gerçekleştirilmiştir.

210921-3 

Proje kapsamında, Ulusal Meslek Standartları kapsamındaki niteliklere sahip kişilerin Güneş Isıl Sistem Personeli ve Fotovoltaik Güç Sistem Personeli mesleklerinde belgelendirme sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda uygulama süresi 18 ay olan proje ile Yenilenebilir Enerji Sektörü ile bu sektöre doğrudan ve dolaylı hizmet sunan ilişkili sektörlerde istihdam edilecek olan teknik personelin belirlenmesi için; kalite güvencesini sağlamak, bilgi işlem altyapısını oluşturmak, UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sistemi kurmak ve işletmek böylece sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

210921-2


 
1659887716.388 - 07.08.2022 16:28:58 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]