Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Açılış Toplantısı 2 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Açılış Toplantısı 2 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II projesi açılış toplantısı MYK, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 2 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

 020921-1

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN, yaptığı açış konuşmasında MYK’nın, özellikle çalışma hayatı ile eğitim-öğretimin ortak noktada buluşmasında katılımcı yönetim anlayışının, ortak aklın ve birlikte çalışma kültürünün önemli ölçüde temsil edildiği bir kurum olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK tarafından 863 UMS ve 534 UY geliştirildiğini, 260 YBK kurulduğunu ve yaklaşık 1.9 milyon MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini belirterek bu sayıların da söz konusu çalışmaların en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.Tüm bu çalışmaların sonucunda, hazırlanan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin eğitim-öğretime çok önemli katkılarda bulunduğunu, belgeli bireylerin artmasıyla üretimde etkinlik ve kalitenin de arttığını vurgulayan Sayın CEYLAN, özellikle TYÇ’nin tüm tarafların katılımıyla hazırlanarak AYÇ’ye referanslandığını ve bu çalışmaların ise MYK için çok önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK’nın paydaşları ile iş birliği çalışmalarının çok önemi olduğunu vurgulayarak kullanılan AB fonlarının da söz konusu iş birliğine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtti.

 020921-2

Sayın CEYLAN, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamındaki teşvikten çok sayıda bireyin faydalandığını ve bu teşvikin adaylara ve işverenlere çok önemli bir katkı oluşturduğunu belirtti. Sayın CEYLAN, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II’nin ise, İşsizlik Sigortası Kanunu dâhilinde teşvik uygulanabilecek meslekler dışındaki meslekler için bir destek olarak ortaya konduğunu ifade etti.

Sayın CEYLAN MYK’nın AB fonlarından en çok faydalanan kurumlardan biri olduğunu belirterek şimdiye kadar yaklaşık 21 milyon Avro tutarında proje fonu kullanıldığını, TUYEP projesinin yaklaşık 18 milyon Avro bütçesinin olduğunu, şimdiye kadar gerçekleştirilen projeler ile 30’dan fazla VOC-Test Merkezi kurulduğunu, 32.040 kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere desteklendiğini, MYK’nın kurumsal kapasitesinin de önemli ölçüde geliştirildiğini ifade etti.

Tüm çalışmalarda paydaşların etkin bir görev ve sorumluluk anlayışı ile hareket ettiğini belirten Sayın CEYLAN, öncelikle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve projelerin tüm süreçlerinde her türlü desteği sağlayan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına ekibine teşekkürlerini iletti.

 020921-3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN konuşmalarında, AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) dönemlerinde bireylerin istihdamı ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi anlamında Avrupa Birliği mali imkanlarından çok önemli destekler alındığını ifade etti. TUYEP Operasyonu kapsamındaki teknik yardım ve VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı bileşenlerinin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Sayın ERKAN, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II kapsamında da çok önemli desteklerle bireylerin belgelendirilmesine katkı sağlanacağını söyleyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma bölüm Başkanı birinci Müsteşar Angel Gutierrez HIDALGO konuşmalarında, özellikle TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanmasının ve böylece yetkinlikler ve yeterlilikler anlamında Avrupa ile ortak bir dil oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Halihazırdaki yeterlilikler sisteminin paydaşlarının sıkı iş birliği ile çok daha gelişeceğini ifade eden Sayın HIDALGO, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II ile söz konusu nitelikli iş gücünün geliştirilmesi konularında da sürdürülebilirliğin sağlanacağını söyledi. Sayın HIDALGO, proje ile aynı zamanda işsiz ve engelli adaylara ek olarak kadın adaylara da önemli bir destek sağlanacağını ifade etti ve toplantıya katılım sağlayan taraflara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

 020921-4

Açış konuşmalarının ardından Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II’ye yönelik teknik sunum gerçekleştirildi. Teknik sunumun ardından Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Portal Kullanım Rehberi toplantıya katılım sağlayan taraflarla paylaşıldı. Toplantısının son bölümünde ise Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları temsilcilerinden gelen sorular cevaplanarak Sayın CEYLAN’ın kapanış konuşmalarıyla toplantı sonlandırıldı.

020921-5


020921-2

 
1638666580.474 - 05.12.2021 01:43:21 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]