Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı 17 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı 17 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı; MYK’dan Daire Başkanları, Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla 17 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, TUYEP teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda kilit uzmanlar tarafından hali hazırda devam eden çalışmalar ile kısa dönemde başlayacak faaliyetlere yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.

170821-2 

Toplantı kapsamında; MYK personeline yönelik genel ve tematik eğitimler ile denetimlerde görev alan Denetçilere yönelik eğitimlere ilişkin gelişmeler, MYK kalite güvence raporu ve buna yönelik çalışmalar, MYK insan kaynaklarının iyileştirilmesi süreçleri, MYK ve TYÇ web sitelerinin yenilenmesi, proje yönetim yazılımının geliştirilmesi ve MYK portalının iyileştirilmesi gibi çalışmalar, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’ne yönelik hazırlanacak dokümanlar ve çalışmalar, TYÇ Kurulu temsilcilerine yönelik planlanan eğitimler, projenin tanıtımına yönelik farkındalık çalışmaları ve hazırlanacak eğitim videoları ve spot filmler gibi proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

170821-3 

Toplantıda ayrıca TUYEP operasyonunun hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II kapsamındaki güncel gelişmeler de katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış ve görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantıya son verilmiştir.

170821-2

 
1638670156.199 - 05.12.2021 02:42:57 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]