Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 2021-2023 Yılları Arasında Diploma Alanlara Yönelik, Mesleki Ve Teknik Eğitim Alanları Ve Dallarına Ait Europass Sertifika Ekleri(Meb Sertifika Ekleri) Yayımlanmıştır!
2021-2023 Yılları Arasında Diploma Alanlara Yönelik, Mesleki Ve Teknik Eğitim Alanları Ve Dallarına Ait Europass Sertifika Ekleri(Meb Sertifika Ekleri) Yayımlanmıştır!

300721-1

Europass Sertifika Eki; mesleki eğitim veya yeterlilik sertifikası veren kuruluşlar tarafından sağlanan, farklı ülkelerde edinilen sertifikaların özellikle işveren ve eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan standart bir belgedir. Sertifika ekleri kişiye mahsus olmayıp eğitim alınan alan ve dal için hazırlanmaktadır.

Birçok Avrupa ülkesinde yaygın şekilde kullanılmakta olan Europass Sertifika Ekleri, ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli mesleki eğitim alan ve dalları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır.

300721-2

Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları ve Dallarına ait hazırlanan 2021-2023 MEB Sertifika Ekleri web sitemizden erişime açılmıştır.

Mesleki eğitime ilişkin yeterlilikleri açıklayan Europass Sertifika Eklerine Sertifika Eki Veri Tabanından (sertifika.europass.gov.tr   ) ulaşılabilmektedir.

 
1638665832.403 - 05.12.2021 01:30:53 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]