Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)’nın Yürüttüğü Hibe Projesinin Açılış Toplantısı 13 Temmuz 2021 Tarihinde Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.
VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)’nın Yürüttüğü Hibe Projesinin Açılış Toplantısı 13 Temmuz 2021 Tarihinde Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.

MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlarımızdan Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)’nın “Gelişmiş Çevre Sektörü İçin Revize Ulusal Meslek Standartları Yeterlilikler ile VOC-Test Merkezinin Kurulması Projesi”nin açılış toplantısı 13 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Proje hakkında genel bilgilendirme ile başlayan toplantı protokol konuşmalarıyla devam etmiştir. Konuşmalar sırasıyla; proje kapsamında kurulumu tamamlanacak olan VOC-Test Merkezi Müdürü Esin TAŞCI, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI ve MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından yapılmıştır.

 

Sayın Esin TAŞCI, yürütülmekte olan projenin temel amacından kısaca söz etmiş, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında katılımcılara özet bir bilgilendirme yapmıştır.

 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin önemine değinerek sözlerine başlayan Sayın BALCI, proje sonunda kurulacak olan VOC-Test Merkezinin bu sektörde istihdam edilecek bireylerin belgeye sahip olmalarını sağlayacağını ve bu belge ile bireylerin istihdam edilebilirliklerinin önemli ölçüde artırılacağını belirtmiş ve çevre sektöründe böyle bir projenin yürütülüyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

 

Son olarak söz alan Adem CEYLAN, çevre sektörünün günümüz konjonktüründe yaşanan gelişmeleri gösterge olarak belirterek çevrenin özellikle güzide ülkemiz için öneminin büyüklüğünü vurgulayarak sözlerine başlamış bu bağlamda Kurum misyon ve vizyonu çerçevesinde yapılabileceklerin en iyisinin yapılmaya çalışıldığını ifade etmiştir. Sayın CEYLAN, başta MEB ve YÖK olmak üzere tüm kuruluşların eşit olarak temsil edildiği bir Kurum olarak, meslek standartları ve yeterliliklerin de hazırlanması ve yürürlüğe konulması faaliyetlerinin ortak akıl ve beraber çalışma kültürü ile yürütüldüğünü ifade etmiş ve bu ortak akıl ve beraber çalışma kültürünün yürütülmesi neticesinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalara değinmiştir. Katılımcı yönetim anlayışı, ortak akıl, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin işçi, işveren ve kamu ortaklığıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla işbirliğinde hız kesmeden devam ettiğini sözlerine eklemiştir.

Toplantı, proje hakkındaki bilgilendirici sunum ile devam etmiştir.

 
1638668060.37 - 05.12.2021 02:08:01 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]