Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar Federasyonunun VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yürüttüğü ‘Gıda Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi’nin Açılış Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar Federasyonunun VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yürüttüğü ‘Gıda Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi’nin Açılış Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

6 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar Federasyonunun VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanarak yürütmekte olduğu “Gıda Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi”nin açılış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantı sırasıyla; Federasyon Başkanı Sayın Aykut YENİCE, TAŞPAKON Genel Başkanı Öner ÇULFAZ, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI ve MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın konuşmalarıyla başlamıştır.

Sayın YENİCE, pandemi sürecinde değeri bir kez daha anlaşılan sektörün önemine değinerek bu proje sayesinde alaylı çalışanların mektepli, kalifiye ve bilinçli çalışanlar olmasına önemli katkıda bulunulacağını ifade etmiştir. Projede sıkı işbirliğiyle birlikte çalışılan TAŞPAKON’a ve projenin hayata geçirilmesine vesile olan AB Türkiye Delegasyonu ve MYK’ye teşekkürlerini sunmuştur.

Söz alan TAŞPAKON Genel Başkanı Öner ÇULFAZ, sektöre yıllarını ve emeklerini veren değerli çalışanların yanında bulunan Federasyona teşekkürlerini sunarak sözlerine başlamış, emek ve alın terinin kalifiye ve bilinçli bir hâl alarak kaliteye dönüşmesi yolunda her türlü destek ve işbirliğine hazır olduklarına belirterek tüm katkı ve destekleri için Federasyona, AB Türkiye Delegasyonuna ve MYK’ye şükranlarını sunmuştur.

AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programının diğer AB hibelerinden çok farklı olduğunu belirterek Türkiye’de kurulan VOC-Test Merkezlerinin aslında Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (AYÇ) Türkiye’de kurmuş olduğu birer VOC-Test Merkezi niteliği taşıdığını ve AB ile uyumlu olarak hizmet vermesinin önemli olduğunun altını çizmiştir.

Son olarak açış konuşmasını yapan MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN, meslek standartları ve yeterliliklerin katılımcı anlayış ve ortak akıl yaklaşımıyla gerçekleştirilen işçi-işveren-kamu işbirliğinde geliştirilmesinden dolayı istihdam ve eğitim arasındaki bağlantıyı güçlendirecek nitelikte dokümanlar olarak hazırlandığını belirtmiştir. MEB ve YÖK ile ortak yürütülen çalışmalarla, meslek standartlarının eğitim müfredatlarına yansıtılması yoluyla eğitimde de istihdamda da kalitenin artırılmasına yönelik faaliyetlerin hız kesmeden yürütülmeye devam edildiğini ifade etmiştir.

Bu proje kapsamında da ortaya konulacak en önemli çıktının uluslararası akreditasyona sahip sınav ve belgelendirme merkezinin kurulması olacağını, bu merkez aracılığıyla ahilik geleneği temellerine dayanarak bilgi, beceri ve yetkinliklerin kanıtlanmasının, belgelenmesinin sağlanacağını sözlerine eklemiştir. Sayın CEYLAN, çalışmaları için AB Türkiye Delegasyonuna, Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Federasyon ekibine teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.

Toplantı, proje hakkında bilgilendirme oturumu ile devam etmiştir.

 

 
1638669193.841 - 05.12.2021 02:26:54 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]