Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-2 Önemli Hususlar
Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-2 Önemli Hususlar

Bilindiği üzere, “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II” projesinin uygulamasına başlamak amacıyla Hibe Protokolü ve ekleri Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarımıza gönderilmiştir. Söz konusu dokümanların ulaşmasının ardından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarından hibe uygulamasına ilişkin bazı sorular geldiği ve bir takım tereddütlerin oluştuğu görülmüştür. Bu kapsamda, aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gerekliliği hasıl olmuş olup uygulamanın sıkıntısız şekilde yerine getirilmesini teminen belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve planlamaların bu çerçevede yerine getirilmesi gerekmektedir.

1- “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II" hibe protokolünde belirtildiği üzere, hibe protokolü ile fon kullanımına yönelik belirlenen esaslar gerekli hallerde MYK tarafından değiştirilebilecektir. Doğrudan Hibe fonu, MYK’nın belirlediği kurallar çerçevesinde kullanılabilecek olup, Kuruluşlar, kuralları e-posta, resmi yazı veya MYK Portal üzerinden takip ederek bunlara uyacak ve gerekli önlemleri alacaktır.

2- MYK Portal’da Doğrudan Hibe sistemine girilerek ücret iadesi talebi oluşturulmamış başvuruların kabul edileceği veya sınavların ücretinin ödeneceği hiç bir tarafa garanti edilemeyecektir. Bu anlamda, bilgilendirmelerin yapılacağı MYK Portalın takibi önem arz etmektedir. Kuruluş, herhangi bir mağduriyet oluşmaması için buna yönelik önlemleri almakla ve planlamaları yapmakla yükümlüdür.

3- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamındaki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu dâhilinde teşvik uygulanabilecek olan Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar Kurulunun belirlediği ücret tarifesi listesindeki mesleklerde (226 meslek) alınacak belgeler için (ilk belge, ikinci belge veya belge yenileme, vb. durumlar için de geçerli olmak üzere) doğrudan hibeden yararlanılamayacaktır.

4- Adayların sınav ücretleri üçüncü taraflarca ödenebilecektir. Bu kapsamda; “2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge”de belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve işverenler, tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav ücretini ödeyebilecektir. (Üretici firma uygulamasına ilişkin hususlar hibe programı kapsamı dışındadır.)

5- Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II uygulaması adaylardan başvuruların alınması ve sınav ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, protokollerin MYK tarafından imzalanmasının ardından portal üzerinden Kuruluşlara yapılacak bildirim ile başlayacaktır. Kuruluşlar tarafından

6- MYK Portaldan yapılacak bildirimden önce herhangi bir işlem/taahhüt gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. MYK Portaldan yapılacak bildirimlerin takibi ve buna uygun işlem tesisi Kuruluşların sorumluluğundadır. Kuruluşların MYK Portalı düzenli olarak takip etmesi ve faaliyetlerini bu doğrultuda planlaması gerekmektedir.

7- Hibe kullanımında dikkat edilecek hususlar ile hibe portal kullanım rehberi Kuruluşlarla ayrıca paylaşılacaktır.

DG gorsel

 
1659888689.576 - 07.08.2022 16:45:11 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]