Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin Yürüttüğü Enerji Sektöründe Antalya Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin Yürüttüğü Enerji Sektöründe Antalya Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlarımızdan Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (AESOB) Enerji Sektöründe Antalya Projesinin açılış toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmaları sırasıyla; Antalya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selçuk AKIN, Antalya Doğalgaz Sıhhi Tesisatçılar Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Saim ÇAĞLAYAN, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Adlıhan DERE, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından yapılmıştır.

 063021-15 

Sayın Selçuk AKIN, yürütülmekte olan proje dolayısıyla Sayın Adlıhan DERE ve personeline teşekkür etmiş ve proje kapsamında AESOB çatısı altında kurulacak olan VOC-Test Merkezinin başta Antalya olmak üzere Türkiye’deki meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu belgeyi almaları açısından faydalı olacağı kanaatinde olduğunu belirterek Birliğe her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtmiştir.

Sayın Saim ÇAĞLAYAN, AESOB Başkanı DERE’ye ve ekibine hibe almaya hak kazandıkları proje dolayısıyla tebrik ederek başarılar dilemiştir. Proje kapsamında çalışılacak mesleklerin Antalya Doğalgaz Sıhhi Tesisatçılar Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile doğrudan ilişkili yaklaşık 700 çalışanı doğrudan ve dolaylı ilgilendirdiğini vurgulayarak her türlü desteği oda olarak Birliğe vermeye hazır olduklarını belirtmiştir.

 063021-16 

Sayın Adlıhan DERE, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 2021 yılının Ahi Evran yılı kabul edildiğinin açıklandığını ifade ederek bu projenin de bu Ahilik temelleri üzerine oturacağı inancında olduğunu dile getirmiştir. Proje hakkında temel bilgiler veren Sayın DERE, proje sonucunda iş piyasasındaki kaliteli iş gücünün belgelendirilmesi, ulusal yeterlilik sistemine ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine yönelik farkındalığın artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanların istihdam edilmesine katkı sağlanacağını ifade etmiştir.

 063021-17 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin önemine değinerek sözlerine başlayan Sayın BALCI, proje sonunda kurulacak olan VOC-Test Merkezinin bu sektörde istihdam edilecek bireylerin belgeye sahip olmalarını sağlayacağını ve bu belge ile bireylerin istihdam ed ilebilirliklerinin önemli ölçüde artırılacağını belirtmiştir.

 063021-18 

Son olarak söz alan Adem CEYLAN, başta MEB ve YÖK olmak üzere tüm kuruluşların eşit olarak temsil edildiği bir Kurum olarak, meslek standartları ve yeterliliklerin de hazırlanması ve yürürlüğe konulması faaliyetlerinin ortak akıl ve beraber çalışma kültürü ile yürütüldüğünü ifade etmiş ve bu ortak akıl ve beraber çalışma kültürünün yürütülmesi neticesinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalara değinmiştir. Ayrıca Hükümet tarafından belirlenen 2023 hedefi olan 1 milyon belge hedefinin 2020’de tamamlandığını 2023 hedefinin de bu doğrultuda artacağını vurgulayan CEYLAN, katılımcı yönetim anlayışı, ortak akıl, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin işçi, işveren ve kamu ortaklığında hız kesmeden devam ettiğini sözlerine eklemiştir.

Toplantı, proje hakkındaki bilgilendirici sunum ile devam etmiştir.


063021-15

 

 
1638665538.328 - 05.12.2021 01:25:59 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]