Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On İkinci Aylık Yönetim Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On İkinci Aylık Yönetim Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) On İkinci Aylık Yönetim Toplantısı; MYK’dan Daire Başkanları, Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla 21 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, TUYEP teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda kilit uzmanlar tarafından hali hazırda devam eden çalışmalar ile kısa dönemde başlayacak faaliyetlere yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.

 210621-1

Toplantı kapsamında, MYK personeline yönelik eğitimler, kalite güvence ve İnsan Kaynakları süreçlerine yönelik çalışmalar, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’ne yönelik hazırlanacak dokümanlar ve çalışmalar, MYK denetim ve dış doğrulama süreçlerine ilişkin hazırlanacak rehber ve dokümanlar, proje yönetim yazılımı, MYK ve TYÇ web siteleri, MYK Portala yönelik iyileştirmeler ile projenin tanıtımına yönelik farkındalık çalışmaları ve hazırlanacak eğitim videoları ve spot filmlere ilişkin proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

 210621-2

Toplantıda ayrıca TUYEP operasyonunun hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı – II kapsamındaki güncel gelişmeler de katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış ve görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantıya son verilmiştir.


210621-1

 
1638669592.187 - 05.12.2021 02:33:33 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]