Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yönlendirme Komitesi İkinci Toplantısı 15 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yönlendirme Komitesi İkinci Toplantısı 15 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarından önce MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN yönlendirme komitesine yönelik kısa bir bilgilendirmede bulundu. Sayın ÖZDOĞAN, TUYEP Operasyonu için oluşturulan yönlendirme komitesinde Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, işçi, işveren ve meslek örgütleri olmak üzere MYK’nın üçlü yönetim yapısını temsil eden kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığını ifade ederek sözü açılış konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yönetici Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya bıraktı.

 

 150621-1

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yönetici Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI, TUYEP projesinin MYK’nin kapasitesinin ve TYÇ’nin uygulamasının desteklenmesine yönelik bir proje olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Sayın BALCI, MYK’nın Avrupa’daki muadil kuruluşları arasında çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, MYK süreçlerinin kalite güvencesinin artırılmasının ve AYÇ ile uyumlu olan TYÇ’nin Türkiye’de iş gücünün niteliğini artıracağını ifade etti. Sayın BALCI, TUYEP projesinin üç bileşeni olan teknik yardım, hibe ve doğrudan hibe bileşenleri ile amaçlarına başarıyla ulaşacağına inandığını da sözlerine ekledi. Sayın BALCI, MYK’nın yürüttüğü AB projelerinden üst düzeyde verim elde edildiğini hatırlatarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak MYK’nın söz konusu tüm çalışmalarına ilişkin verilecek desteğin sürekli devam edeceğini dile getirdi ve toplantının tüm katılımcılarına teşekkür etti.

 150621-2

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN açılış konuşmalarına tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı. Sayın CEYLAN, MYK’nın; özellikle çalışma hayatı ile eğitim-öğretimin ortak noktada buluşmasında katılımcı yönetim anlayışının, ortak aklın ve birlikte çalışma kültürünün önemli ölçüde temsil edildiği bir kurum olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK tarafından 859 UMS ve 526 UY geliştirildiğini, 255 YBK kurulduğunu ve yaklaşık 1.7 milyon MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini belirterek bu sayıların da söz konusu çalışmaların en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Tüm bu çalışmaların sonucunda, hazırlanan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin eğitim-öğretime çok önemli katkılarda bulunduğunu, belgeli bireylerin artmasıyla üretimde etkinlik ve kalitenin de arttığını vurgulayan Sayın CEYLAN, özellikle TYÇ’nin tüm tarafların katılımıyla hazırlanarak AYÇ’ye referanslandığını ve bu çalışmaların ise MYK için çok önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK’nın paydaşları ile iş birliği çalışmalarının çok önemi olduğunu vurgulayarak kullanılan AB fonlarının da söz konusu iş birliğine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtti.

 150621-3

Sayın CEYLAN MYK’nın AB fonlarından en çok faydalanan kurumlardan biri olduğunu belirterek şimdiye kadar yaklaşık 21 milyon Avro tutarında proje fonu kullanıldığını, TUYEP projesinin yaklaşık 18 milyon Avro bütçesinin olduğunu, şimdiye kadar gerçekleştirilen projeler ile 30’dan fazla VOC-Test Merkezi kurulduğunu, 32.040 kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere desteklendiğini, MYK’nın kurumsal kapasitesinin de önemli ölçüde geliştirildiğini ifade etti.

Tüm çalışmalarda paydaşların etkin bir görev ve sorumluluk anlayışı ile hareket ettiğini belirten Sayın CEYLAN, öncelikle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya ve projelerin tüm süreçlerinde her türlü desteği sağlayan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

150621-4 

TUYEP Takım Lideri Sayın Frances TSAKONAS tarafından gerçekleştirilen sunumda ise TUYEP operasyonu ve bileşenleri hakkında bilgiler, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ile kısa vadede hedeflenen faaliyetler ve ulaşılmak istenen göstergeler katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumların ardından TUYEP Yönlendirme Komitesinde yer alan Kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri ile toplantıya devam edildi. Bu noktada söz alan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, yeterliliklerin ve yeterliliklere yönelik çalışmaların günümüzde çok yaygınlaştığını, TYÇ’nin çok dinamik bir süreç olduğunu, kalite güvence çalışmalarının büyük önem arz ettiğini ve üniversitelerin bu konuda çok daha çaba içerisinde bulunmalarının öneminden bahsederek, toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

 150621-5

Toplantının kapanışı ise MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından gerçekleştirildi. Yönlendirme Komitesi toplantısının ikincisi için katılımcılardan gelen taleplerin dikkate alınacağını ve ilgili yönlendirmelerin gerçekleştirileceğini ifade eden Sayın CEYLAN katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son verdi.

150621-3

 
1638668216.816 - 05.12.2021 02:10:37 - 10.6.40.128 - [54.227.97.219]