Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Onuncu Aylık Yönetim Toplantısı 2 Şubat 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Onuncu Aylık Yönetim Toplantısı 2 Şubat 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Onuncu Aylık Yönetim Toplantısı; MYK’dan Daire Başkanları, Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla 2 Şubat 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

030221-1

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, TUYEP teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda kilit uzmanlar tarafından projenin uygulama dönemi içerisinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu noktada, MYK personeli ve yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizi ve MYK personeline yönelik eğitim planlaması, İnsan Kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, MYK’nın kalite güvence süreçlerine yönelik masa başı çalışma raporu, Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin uygulanmasına yönelik çalışmalar, Strateji Belgesi ve TUYEP İletişim Stratejisine yönelik çalışmalar, proje yönetim yazılımı, MYK ve TYÇ web siteleri ile MYK Portala yönelik iyileştirme çalışmaları gibi faaliyetlere ilişkin proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

030221-2

Toplantıda ayrıca TUYEP operasyonunun hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı – II kapsamındaki güncel gelişmeler de katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, görüş ve değerlendirmelerin ardından bir sonraki toplantının tarihi kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir.

030221-1

 
1660500592.795 - 14.08.2022 18:43:34 - 10.6.40.127 - [3.229.124.74]