Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarına Yönelik UMS-UY Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi.
VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarına Yönelik UMS-UY Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi.

MYK tarafından Türkiye Yeterlilik Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) kapsamında yürütülen VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı altında hibe almaya hak kazanan proje kuruluşlarına yönelik ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama eğitimi düzenlenmiştir. 

 

190121-1

Söz konusu eğitim 19 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup 2 gün devam edecektir. Eğitim programının açılışı MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın CEYLAN açılış konuşmasında, MYK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerden söz etmiş, hükümet politikası hedeflerinden olan 2023 yılında 1.000.000 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi hedefine 2020 yılı itibarıyla ulaşıldığını hatta bu hedefin üzerine çıkıldığını ifade etmiştir. MYK olarak kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda AB destekli proje yürütüldüğünü ve yürütmeye de devam edildiğini belirten Sayın CEYLAN, VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programının bileşeni olduğu yaklaşık 17 milyon Avro bütçeye sahip TUYEP Operasyonu dâhil olmak üzere şimdiye kadar kullanılan IPA ve Komisyon merkezli fonun toplam tutarının yaklaşık 38 milyon Avro olduğunu sözlerine eklemiştir. Ayrıca Sayın CEYLAN, VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında toplamda 164 ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliğin geliştirileceği ve revize edileceği ve toplam 137 meslekte de belgelendirme yapılacağını ifade ederek, bütün hibe faydalanıcılarına çalışmalarında başarılar dilemiş, emeği geçen herkese teşekkürlerine ileterek sözlerine son vermiştir.

 

190121-1

Adem CEYLAN’dan sonra söz alan Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY ZİLELİ, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin teknik detaylardan ve bu dokümanların geliştirilmesinde gözetilen kriterlerin öneminden bahsetmiştir. Sektör temsil kabiliyetinin de en önemli kriterlerden biri olduğunu belirten ZİLELİ, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin sınav ve belgelendirme sistemine önemli bir girdi sağladığını vurgulamıştır. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin ayrıca insan kaynakları süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanılabileceğini sözlerine eklemiştir. Sayın ZİLELİ, tüm kuruluşlara çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerine son vermiştir.

 

190121-1

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN, verdiği teknik bilgilerden dolayı Sayın ZİLELİ’ye teşekkür ettikten sonra, VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı uygulama sürecinin etkin kullanılmasının önemini vurgulayarak sözlerine başlamıştır. 18 ay olan proje süresinin, proje sahibi kuruluşlarca etkin yönetileceğini ve sürecin sorunsuz ilerleyeceğinin ümit edildiğini belirten Sayın ÖZDOĞAN, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programının da yakın zaman hayata geçirileceği bilgisini katılımcılarla paylaşmış, hibe faydalanıcılarına faaliyetlerinde başarılar dileyerek ve tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini bitirmiştir.

Eğitim 20 Ocak 2021 tarihinde de devam edecektir.

190121-1

 
1614593019.441 - 01.03.2021 10:37:20 - 10.6.40.128 - [18.210.12.229]