Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri–III Hibe Programı Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Açıklanmıştır
VOC-Test Merkezleri–III Hibe Programı Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Açıklanmıştır

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” hibe bileşenlerinden biri olan VOC-Test Merkezleri–III Hibe Programı proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.  

Değerlendirme süreci sonucunda 15 farklı sektörde proje teklifi sunan 23 kuruluş hibeden yararlanmaya hak kazanmış ve bu kuruluşlar ile Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı arasında hibe sözleşmeleri imzalanmıştır.

Hibe programının nihai amacı nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Hibe Programı kapsamında yürütülecek her bir proje kapsamında, en az 4 (dört) ulusal meslek standardı ve/veya ulusal yeterlilik geliştirilecek ve/veya revize edilecektir. Hibe programı sonunda yetki kapsamında en az 4 (dört) ulusal yeterlilik bulunan 23 yeni VOC-Test Merkezi kurulacaktır.

VOC-Test Merkezleri–III Hibe Faydalanıcıları listesi aşağıda yer almaktadır.

301020-1

voc-test

 
1621027248.08 - 14.05.2021 21:54:29 - 10.6.40.128 - [3.236.222.124]