Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Başlangıç (Kick-Off) Toplantısı 25 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Başlangıç (Kick-Off) Toplantısı 25 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA II) ikinci dönemi (2014-2020) kapsamında desteklenen Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP), 25 Kasım 2019 tarihinde MYK binasında gerçekleştirilen Başlangıç (Kick-Off) Toplantısı ile resmen başlatıldı.

Toplantı Operasyon Faydalanıcısı (MYK), Sözleşme Makamı (Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin açılış konuşmaları ile başladı. MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN açılış konuşmasında, MYK’nın Bakanlığımız, MEB, YÖK, diğer ilgili bakanlıklar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, sosyal taraflar ile birlikte en üst düzeyde katılımcı yönetim yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdürdüğüne değindi. MYK’nın nitelikli işgücünün oluşturulması ve kalite güvencenin sağlanması ile ilgili ciddi görevli olduğunu ifade eden Sayın Adem CEYLAN, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi anlamında öneli bir misyonumuz olduğunun altını çizdi. Sayın Adem CEYLAN ayrıca Sektör Komitelerinin etkin olarak çalışmalarına devam ettiğini, yayımlanan ulusal meslek standartlarının eğitim müfredatlarında kullanılması gerektiğini, bireylerin uluslararası akredite sınav ve belgelendirme merkezleri aracılığıyla niteliklerinin belgelendirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin en geç beş yıl içinde revize edilmesi gerektiğini ifade eden Sayın Adem CEYLAN beş yılda bir MYK Mesleki Yeterlilik belgelerinin de yenilenmesi gerektiğini belirtti. MYK’nın aynı zamanda TYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak görev yaptığını, 2017 yılında AYÇ ile TYÇ’nin referanslanmasının gerçekleştiğini, ülkemiz için önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

261119-1

Sayın Adem CEYLAN MYK’nın AB fonlarından en çok faydalanan kurumlardan biri olduğunu belirterek şimdiye kadar yaklaşık 21 milyon Avro tutarında proje fonu kullanıldığını, bugün açılışı yapılan TUYEP projesinin yaklaşık 17 milyon bütçesinin olduğunu, şimdiye kadar gerçekleştirilen projeler ile 30’dan fazla VOC-Test Merkezi kurulduğunu, 32.040 kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere desteklendiğini ifade etti. TUYEP’in teknik yardım bileşeninde kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık artırma, TYÇ ile ilgili kapasite geliştirme çalışmaları ve sınav ve belgelendirmenin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların bulunduğunu ekledi.

Tüm çalışmalarda paydaşların etkin bir görev ve sorumluluk anlayışı ile hareket ettiğini belirten Sayın Adem CEYLAN, öncelikle sürekli iletişim halinde olduğumuz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya, Büyükelçi Sayın Christian BERGER’e, Birinci Müsteşar Sayın Anhel GUTIERREZ HIDALGO’ya teşekkürlerini iletti. Projelerin tüm süreçlerinde her türlü desteği sağlayan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN’a ve ekibine, MYK’nın tüm süreçlerinde destek olan ilgili Bakanlıklarımıza teşekkürlerini iletti.

261119-2

Sayın Adem CEYLAN son olarak GOPA Danışmanlık, teknik yardım ekibi ve MYK ekibine teşekkürlerini iletti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI açılış konuşmasında MYK’nın AB uyum sürecinde çok önemli işler yaptığından, 2006 yılında kurulduktan sonra çok hızla geliştiğinden, Türkiye’ye sağladığı katma değerin günden güne arttığından bahsetti. MYK’nın gerçekleştirdiği çalışmalarla AB üyesi ülkelerin birçoğundan ileri seviyede bulunduğunu belirten Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI yüklenici firma olan GOPA Danışmanlık Ltd.Şti’ye başarılar diledi.

Sözleşme Makamı temsilcisi, Proje Yönetim Birimi Koordinatörü Sayın Esat AKTAŞOĞLU konuşmasında, TUYEP’in Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörü altında desteklendiği, IPA I döneminde 35 adet operasyonun ve 935 adet projenin uygulandığı konularından bahsetti. Bir önceki operasyon olan UYEP-II kapsamında 30’dan fazla VOC-Test merkezinin kurulduğunu ve 30.000’den fazla kişinin belgelendirme anlamında desteklendiğini ifade etti.

Açılış konuşmaları sonrasında GOPA Almanya Genel Merkez’den Proje Direktörü Sayın Hans BONARIUS tarafından projenin yüklenici firması olan GOPA ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

261119-3

Projeyi yürütecek Teknik Destek Ekibinin tanıtılmasının ardından yönetim yapıları, Operasyon Koordinasyon Biriminin görevleri, sözleşmenin bileşenleri, amacı ve faaliyetler ile ilgili sunum Takım Lideri Sayın Thomas BLACK tarafından gerçekleştirildi. Sayın Thomas BLACK’in sunumunun ardından Sözleşme Makamında İzleme Uzmanı olarak görev yapan Sayın Muharrem TEZCAN proje uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili (Başlangıç raporu; ofis yerleşimi; raporların, uzmanların, zaman çizelgelerinin, arızi giderlerin onay süreçleri; toplantıların taslak planlamaları; iletişim kanalları; raporlama gereklilikleri; çalışma günleri, çalışma izinleri, KDV istisnası; görünürlük kuralları) bilgilendirme yaptı.

Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Operasyon Yöneticisi (SROB) olan Sayın İsmail ÖZDOĞAN, emeği geçenlere teşekkür etti ve TUYEP’in tüm taraflar için ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederek toplantının kapanışını gerçekleştirdi.

261119-2

 
1593713696.74 - 02.07.2020 18:48:36 - 10.6.30.127 - [3.236.98.25]