Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Dâhiliyeti Projesi Kapsamında İlk MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Kahramanmaraş'ta Verildi.
Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Dâhiliyeti Projesi Kapsamında İlk MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Kahramanmaraş'ta Verildi.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İŞKUR paydaşlığında “Türkiye’de Emek Göçü Yönetimi Çerçevesinin Pilot Uygulaması: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Dâhiliyeti” projesi yürütülmüştür. Projenin birinci fazı 15 Mayıs 2017 – 31 Mart 2018 tarihleri arasında; ikinci fazı ise 31 Mart 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Proje; ihtiyaç duyulan sektörlerde vasıflı yabancı işgücünü çekmek, düzensiz işgücüyle mücadele etmek ve farklı statülere sahip yabancıların kayıtlı istihdamını teşvik etmek amacıyla kurumsallaşmış yasal ve idari kapasiteye sahip, kapsamlı ve insan haklarına dayalı bir emek göçü yönetim sistemi geliştirilmesi çalışmalarında Türkiye’ye destek olmaya yönelik faaliyetler ile bireylerin ölçme ve değerlendirmeye tabi tutularak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalarına yönelik faaliyetler içermekte olup proje kapsamında Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), İŞKUR ve MYK’nin taraf olduğu dörtlü işbirliği protokolü 2 Ekim 2018 tarihinde imzalanmıştır.

100519-2

 

Proje kapsamında Kahramanmaraş ilinde KİPAŞ firmasında 20 kişi istihdam edilmiş ve hâlihazırda istihdam edilmeye de devam edilmektedir. Faaliyetlerin son adımı olan MYK belgelendirme süreci Nisan ayı itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 20 aday İplik Eğirme Operatörü sınavına girmiş ve 18 kişi sınavı başarıyla tamamlayarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yapılan bu değerli çalışmanın sürdürülebilir istihdam, bireylerin beceri kazanması ve belgelendirilmesi bağlamında katma değerinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Önümüzdeki süreçlerde yürütülecek ortak çalışmalarla işbirliğimi sürdürülecek ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin istihdam piyasasına kazandırılmasına devam edilecektir.

100519-2

 

 
1596456418.823 - 03.08.2020 12:40:38 - 10.6.30.127 - [35.172.233.2]