Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında OR-KOOP Tarafından Yürütülen Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi (TEST- OR)’ nin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.
VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında OR-KOOP Tarafından Yürütülen Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi (TEST- OR)’ nin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.

"Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II) Projesi" nin hibe bileşenlerinden biri olan VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında OR-KOOP tarafından yürütülen Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi’nin kapanış toplantısı Ankara’da Büyükhanlı Park Otel’de gerçekleştirildi.

301117-2

Toplantıda; OR-KOOP Genel Başkanı Cafer YÜKSEL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay DOĞAN, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN, Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı Kenan AKYÜZ ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Mustafa BALCI konuşma yaptılar. Program, OR-KOOP Genel Başkanı Cafer YÜKSEL’in konuşmasıyla başladı. Orman köylülerinin toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturduğunu söyleyerek sözlerine başlayan YÜKSEL, projenin hedefleri ile proje kapsamında geliştirilen meslek standartları ve yeterlilikler hakkında bilgi verdi. YÜKSEL, orman sektöründe çalışan işçilerin belgelendirilmesi yoluyla kaliteli işgücüne ve orman işçiliğinin sayısal verilerinin elde edilmesine katkı sağlanacağını belirtti ve projenin yürütülmesi sürecinde katkısı olan tüm paydaşlar ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’na teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Cafer YÜKSEL’in ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan V. Sayın Burak Çağatay DOĞAN, orman sektörünün geliştirilmesi konusunda çalışmalarından dolayı Orman Genel Müdürlüğü’ne ve OR-KOOP’a teşekkür etti. MYK ile yakın ilişkiler çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Sayın DOĞAN, bunun gibi sisteme katkısı olacak projelerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

 301117-3

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin sistemdeki önemini vurgulayarak sözlerine başladı ve nitelikli işgücünün artırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Sayın KARAMAN, belgelendirmenin yanında eğitim ve istihdam uyumunun sağlanması için eğitim müfredatlarının MYK’nın onayı ile yayımlanan standart ve yeterlilikler ışığında düzenlenmesi gerekliliğinin önemini vurguladı. Bugüne kadar MYK’nın yetki verdiği 100 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun faaliyet gösterdiğini ve OR-KOOP MYB’nin de bu kuruluşlardan biri olduğunu belirten KARAMAN, sınav ve belgelendirme teşviklerinin de AB fonlarıyla devam edeceğini ifade ederek, 17 Milyon Avro’luk yeni projenin de çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu haberini verdi.

Son olarak söz alan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Mustafa BALCI, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslanması hasebiyle başarılarından dolayı MYK’ya tebriklerini ileterek sözlerine başladı. Ulusal Yeterlilik Sisteminin ana aktörlerinin OR-KOOP MYB gibi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olduğunu ve bu kuruluşların da bu başarıya katkısının büyük olduğunu ifade etti. Sayın BALCI, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 17 Milyon Avro’luk yeni projeyle de belgelendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.  

301117-2

 
1594796414.568 - 15.07.2020 07:33:54 - 10.6.30.128 - [18.208.126.130]