Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında ATO Tarafından Yürütülen Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında ATO Tarafından Yürütülen Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

"Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II) Projesi" nin hibe bileşenlerinden biri olan VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında yürütülen Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi Projesinin kapanış toplantısı Ankara Ticaret Odasında gerçekleştirildi. Proje uygulama sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve proje sonuçlarının anlatıldığı sunum ile başlayan program, ATO Akademi sınav ve belgelendirme süreçlerinin anlatılması ve web portalı tanıtımı ile devam etti. Yapılan sunumda, ATO Akademi hakkında bilgi verilerek ATO Akademi İşgücü Piyasası Hizmetleri Web Portalı’nın kullanımı ve işleyişi anlatıldı. Program, ATO Başkanı Gürsel BARAN, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Tsvetana STOYCHEVA’nın konuşmaları ile sona erdi.

29.11.2017-Ato5

29.11.2017-Ato1

ATO Başkanı Sayın BARAN kapanış konuşmasında; ATO’nun en çok önemsediği sektörün eğitim olduğunu dile getirdi. Bir yanda işsizlik diğer yanda işgücünün nitelikli eleman bulamaması probleminin eğitim ve istihdam arasındaki uyumlaştırma yoluyla çözülmesi gerekliliğine vurgu yapan BARAN, ATO Akademi’nin bu kapsamda oluşturulduğunu dile getirdi. 

29.11.2017-Ato2

Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Sayın Adem CEYLAN, MYK olarak sektörü temsil etme kabiliyeti olan kuruluşlarla yapılan işbirliği sayesinde Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin aktörleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin oluşturulduğunu belirtti. MYK sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin içeriği hakkında bilgi veren Sayın CEYLAN sözlerine, MYK’nın bu faaliyetlerini kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde yürüttüğünü de ekledi. Genç nüfusun niteliğinin artmasıyla değerinin de artacağını belirterek, işsizlik ve nitelikli işgücü ihtiyacı problemlerinin altını çizen CEYLAN, bu sorunun meslek standartları ve yeterliliklere dayalı eğitim müfredatları yoluyla aşılabileceğini ve nitelikli işgücünün iş piyasasına kazandırılabileceğini belirtti. Nitelikli ürün ve nitelikli hizmetin nitelikli elemanla olacağını söyleyerek sözlerine devam eden Sayın CEYLAN, bu çerçevede MYK olarak görev ve sorumlulukların bilincinde olunduğunu, yürütülen proje kapsamında ATO tarafından meslek standartları ve yeterlilikler geliştirilmesi ile sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına 210 Bin Avro’luk destek sağlandığını ifade etti. Sayın CEYLAN, sanayi ve ticaret erbabına gereken desteğin verilmesinin önemini vurguladı ve bundan sonraki süreçte de ATO ile sıkı işbirliğinin devam edeceğini belirterek sözlerine son verdi.

29.11.2017-Ato3

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Sayın STOYCHEVA, nitelikli işgücünün önemi konusunda MYK ile aynı bakış açısını paylaştığını söyleyerek sözlerine başladı. Proje kapsamındaki çalışmalarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerine devam eden Delegasyon temsilcisi, Avrupa Birliği’nin en önemli hedeflerinden biri olan kişilerin serbest dolaşımını destekleyen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi çalışmaları konusunda MYK’nın gösterdiği üstün çabaların altını çizerek, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Mart 2017’de Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslanmasının Türkiye için büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Sınav ve belgelendirme merkezleri kurulmasını destekleyen VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamındaki yoğun çalışmalarından dolayı MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’a teşekkür eden STOYCHEVA, üçüncü proje üzerinde çalışıldığını ve kısa zamanda ilerleme sağlanacağını söyledi. 

29.11.2017-Ato1

 

 

 

 
1593729461.736 - 02.07.2020 23:11:21 - 10.6.30.128 - [34.231.21.160]