Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı UYEP-II Projesi Kapsamında Yürütülen Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe ve VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programlarının Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.
UYEP-II Projesi Kapsamında Yürütülen Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe ve VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programlarının Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kapanış toplantısı 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara Anadolu Hotels Downtown’da; hibe programlarından yararlanan kuruluşlar, işçi, işveren sendikaları, meslek örgütleri, STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlar temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.


161117-6

Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera VINALS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Orhan YEGİN’in konuşmalarıyla devam etti.

 161117-3

VOC-Test Merkezleri-II Programı Hibe Faydalanıcıları ve Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı kapsamındaki kuruluşların takdiminin gerçekleştiği ve tüm tarafların katılımı ile aile fotoğrafının alındığı açılış toplantısında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay DOĞAN ve akabinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN tarafından hibe programları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve programlara yönelik değerlendirmeler paylaşıldı.

161117-4

Toplantıda Meslekî Yeterlilik Kurumu adına konuşma yapan MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN, Meslekî Yeterlilik Kurumu ile ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin sistemdeki önemine vurgu yaparak, meslek edindirme programlarının ve eğitim müfredatlarının MYK tarafından belirlenen meslek standartları ve yeterliliklere uygun olarak yürütülmesi yoluyla eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlenmiş olacağını ifade ederek, MYK’nın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağladığı fonlarla iş piyasasına nitelikli iş gücü sağlama yolunda çalışmalarına AB fonlarından aktif olarak yararlanmaya devam ettiğini belirtti. 2018 yılında başlaması öngörülen Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)’in hazırlık çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek bundan önce olduğu gibi bu projelerin de kısa sürede etkin şekilde uygulanmasının hedeflendiğini dile getiren Sayın CEYLAN, tüm tarafların katılımları ile ülkemizde ulusal yeterlilik sisteminin kurulup işletilmesine, iş piyasasında nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşmasına, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlenmesine ve iş güvenliğine önemli katkı sağlayacak bu çalışmalara sağladığı katkılarından dolayı tüm paydaşlara ve hibe yararlanıcısı kuruluşlara teşekkür ederek sözlerine son verdi.

 161117-7

Türkiye’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi prensibiyle hareketliliği sağlama konusunda önemli adımlar attığını belirterek sözlerine başlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera VINIALS, Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki adımlardan olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin onaylanmasının önemini vurgulayarak, Avrupa Birliği’nin yeterililikler çerçevesi ve bu yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması, yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulanması konularında Türkiye’yi başından beri desteklediğini ifade etti. Aynı alanda hazırlıkları yapılan üçüncü AB projesinin de Türkiye tarafından başarıyla tamamlanacağına olan inancını belirten Sayın VINALS, Bakan Yardımcısı Sayın Orhan YEGİN ve MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’a teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 161117-5

Açılış konuşmalarına, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin uygulanmasından ve işletilmesinden sorumlu olduğunu ve TYÇ-AYÇ çalışmalarının MYK tarafından yürütüldüğünün altını çizerek başlayan Bakan Yardımcısı Sayın Orhan YEGİN, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin diplomaların kıyaslanabilmesi yolunda atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Belge ve sınav ücretlerinin İşsizlik Fonundan karşılanmasına ilişkin son gelişmelere değinen ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini vurgulayan Sayın YEGİN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesini sağlamak ve sınav ve belgelendirme merkezleri kurmak, geliştirmek ve işletmek amacıyla yürütülen VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı ve 32.000’i aşkın bireyin belgelendirilmesini destekleyen Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programına ilişkin Kapanış Toplantısı Sayın Adem CEYLAN’ın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

 
161117-5

 

 
1614458362.165 - 27.02.2021 21:13:03 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]