Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Teknik Bilgilendirme Toplantısı 28-29 Haziran 2016 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirildi
Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Teknik Bilgilendirme Toplantısı 28-29 Haziran 2016 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı kapsamında, Hibe Faydalanıcısı 14 Kuruluş ve meslek standardı-yeterlilik hazırlama sürecindeki işçi, işveren sendikaları, meslek örgütleri ve STK temsilcilerinin bilgilendirilmesi amacıyla iki gün sürecek eğitim programı başlatıldı.

Eğitim programı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Ceylan konuşmasında; Türkiye’ de ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanmasından sorumlu kuruluş olan MYK’nın çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılmasını teminen 644 ulusal meslek standardı ve 339 ulusal yeterlilik hazırlanmasını sağladığını ifade etti.

 280616-1

Hazırlanan standart ve yeterliliklerin gerek orta öğretime gerekse yüksek öğretime girdi teşkil ettiğini belirten Sayın CEYLAN, sistemin bir diğer çıktısı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin de nitelikli iş gücünün oluşumu açısından öneminin altını çizdi.

 280616-2

 

Sayın CEYLAN konuşmasında, süreçte yer alan kuruluşları ve bireyleri desteklemek amacıyla hibe programları uygulandığını, meslek standardı ve yeterlilik hazırlamak, belgelendirme yapmak üzere 14 kuruluşa 2.700.000 Avro tutarında AB fonu sağlandığını belirterek, bu kuruluşlara proje sürelerinin etkin kullanılması ve çalışmaları yapacak teknik ekiplerin nitelikli kişilerden kurulması çağrısında bulundu. Süreçte yer alan kuruluşların görüş ve önerilerine MYK’nın her zaman açık olduğu olduğunu ifade etmiş, verilecek eğitimin yararlı olmasını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından, MYK Uzmanları tarafından ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama ile yetkilendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve teknik konularında katılımcılara detaylı bilgi aktarılarak, katılımcıların konu ile ilgili soruları cevaplandı.

Programda gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

UMS Teknik Sunumu  PDF  PDF
UY Teknik Sunumu PDF
Proje Bilgilendirme Sunumu PDF

280616-3


 

 


280616-1

 

 
1594799627.226 - 15.07.2020 08:27:27 - 10.6.30.127 - [18.208.126.130]