Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Bşk Haberleri Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Bilgilendirme Konferansı’na katılım sağlandı
Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Bilgilendirme Konferansı’na katılım sağlandı

VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında hibe desteğinden faydalanan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından “ETO- Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi (ETO METSEM)” hibe projesi ile ilgili bilgilendirme konferansı 26 Nisan 2016 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir.  

European Commission12

Bilgilendirme konferansında program, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin GÜLER ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN’ın açılış konuşmaları ile başlatılmış olup, Türkiye Madenciler Derneği Genel Sekreteri Suha NİZAMOĞLU tarafından sektöre ilişkin verilen bilgi ve ardından maden sektöründe mesleki yeterlilik konulu sunumla devam etmiştir.

Eskisehir ETO-2016-2

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı konferansta Ulusal Yeterlilik Sistemine ilişkin sorular MYK Daire Başkanı ve Sektör Uzmanı tarafından yanıtlanmıştır.

Eskisehir ETO-2016-3

2017 yılında tamamlanacak olan ETO-METSEM projesi “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektöründe 176.211,98 Avro hibe almaya hak kazanmış olup, proje kapsamında maden sektöründe meslek standardı ve yeterlilikler hazırlanacak, sınav ve belgelendirme merkezi kurularak belgelendirme faaliyetleri yürütülecektir.