Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu UYEP-II Hibe Programları Açılış Toplantısı Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirildi
Mesleki Yeterlilik Kurumu UYEP-II Hibe Programları Açılış Toplantısı Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı açılış toplantısı 22.02.2016 tarihinde Ankara Meyra Palace’da, hibe programları kuruluşları, işçi, işveren sendikaları, meslek örgütleri, STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ’ın açış konuşması ile başlayan program, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı ve Program Otoritesi Başkanı Erhan BATUR, Elçi Müsteşar ve Delegasyon Başkan Yardımcısı Bela SZOMBATI ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan YEGİN’in konuşmaları ile devam etti.

230216-8

Hibe almaya hak kazanan Voc-Test Merkezleri-II Programı Hibe Faydalanıcısı 14 kuruluş ve Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı kapsamındaki 33 kuruluşun takdiminin gerçekleştiği ve tüm tarafların katılımı ile aile fotoğrafının alındığı açılış toplantısında; Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Ömer AYÇİÇEK tarafından hibe programları tanıtılmış ve katılımcıların konu ile ilgili soruları cevaplanmıştır.

230216-7

“VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı” ile; meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesini sağlamak ve sınav ve belgelendirme merkezleri kurmak, geliştirmek ve işletmek amaçlanmış ve MYK tarafından belirlenen tüm sektörlerde sınav ve belgelendirmeye yönelik olarak kuruluşlara verilen desteklerde yaygınlaştırma sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Projeleri onaylanan 14 iş dünyası örgütü ile Şubat 2016 itibariyle hibe sözleşmeleri imzalanmış ve projeler başlatılmıştır. Proje başına 150,000 Avro ile 250,000 Avro arasında destek sağlanan hibe projeleri Temmuz 2017’de tamamlanacaktır. VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı faydalanıcısı kuruluşların listesi için tıklayınız…

“Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı” ile; iş piyasasındaki kaliteli işgücünün belgelendirilmesi, Ulusal Yeterlilik Sistemine ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine yönelik farkındalığın artırılması, iş piyasasındaki belgeli işçi sayısını ve işçilerin hareketliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanların istihdam edilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Hibe programı kapsamında adayların sınav ücretleri 300 Avro'ya kadar karşılanacak olup, program süresince 25.000 adayın belgelendirilmesi hedeflenmektedir. Programın toplam bütçesi 5.349.190 Avro'dur. Hibe programı 20.07.2017 tarihinde son erecektir. Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kuruluşları listesi için tıklayınız…

230216-6

Açılış toplantısının ardından, Voc-Test Merkezleri-II Programı Hibe Faydalanıcısı kuruluşlara yönelik olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ÇSGB- AB ve Mali Yardımlar Dairesi tarafından düzenlenen eğitim programı başlatılmıştır.

Söz konusu eğitim programı 25.02.2016 tarihine kadar sürecek olup, hibe faydalanıcısı kuruluş temsilcilerinin hibe programına ilişkin süreçler ve ilgili tematik konular hakkında bilgi edinmesi hedeflenmektedir.  

230216-9

Programda gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

PDF VOC-TEST 2 Hibe Genel
PDF UMS-UY 
PDF Yetkilendirme Süreci-Sınav ve Belgelendirme
PDF CSGB AB Mali Yardımlar Daire Başkanlığı uzmanları

230216-6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf Galerisi için tıklayınız.

 
1614457752.346 - 27.02.2021 21:02:53 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]