Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-TEST MERKEZLERİ-II HİBE PROGRAMI HİBE REHBERİ VE EKLERİ YAYINLANMIŞTIR

VOC-TEST MERKEZLERİ-II HİBE PROGRAMI

HİBE REHBERİ VE EKLERİ YAYINLANMIŞTIRAvrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilecek
Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programı Rehberi ve Ekleri Yayınlanmıştır.

 

Programın genel amacı; nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır.

 

Programın özel amaçları;

 

  • 15 sektörde (Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve Yönetim; Kültür ve Sanat; Eğitim; Elektrik ve Elektronik; Çevre; Finans; Gıda; Cam, Çimento ve Toprak; Sağlık ve Sosyal Hizmetler; Adalet ve Güvenlik; Maden; Toplumsal ve Kişisel Hizmetler; Ticaret [Satış ve Pazarlama]; Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri) Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek,

 

  • Uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı sağlayarak etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletmektir.

 

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 08.05.2015; elden teslim için ise 08.05.2015 saat 16.00’dır (yerel saatle).

 

• Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programı rehberi ve ekleri (Türkçe ve İngilizce) ile Protokoller kapsamında bulunan, geliştirilme süreçlerinde olan veya yürürlüğe konulmuş Meslek Standartları ve Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

• Hibe programına ilişkin sorular elektronik posta veya faks ile 17 Nisan 2015 tarihine kadar , teklif çağrısının ilgi numarasını açıkça belirterek, aşağıdaki adrese gönderilebilir. Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar toplu olarak yanıt verilecektir.

E-mail adresi:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Faks: 00 90 312 442 90 15

 

Başvuru koşulları ve uygunluk kriterleri için hibe rehberine ve başvuru formlarına aşağıdaki linklerden de ulaşabilmektedir.

www.ihale.ikg.gov.tr

www.webgate.ec.europa.eu

Hibe 2015

 
1590678614.026 - 28.05.2020 15:43:54 - 10.6.30.128 - [34.231.21.83]