Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yürütülen UYEP Projesinin Kapanış Konferansı Düzenlendi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yürütülen UYEP Projesinin Kapanış Konferansı Düzenlendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2010 yılı Ekim ayındaki açılış toplantısı ile faaliyetlerine başlanan AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)” Projesi, 18 Haziran 2013 tarihinde Ankara Hilton Otelde gerçekleştirilen Kapanış Konferansı ile tamamlandı.

33 aylık uygulama süresi boyunca iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumun sağlanması görevini üstlenen Mesleki Yeterlilik Kurumuna, bu önemli görevinde destek sağlayan UYEP projesinin Kapanış Konferansına, proje boyunca işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım gösterdi.

 DSC0063

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Firuzan SİLAHŞÖR, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sayın Mustafa BALCI ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ tarafından yapılan açılış konuşmalarında UYEP Projesinin sağladığı katkı ve kazanımların yanında Mesleki Yeterlilik Kurumunun yürütmekte olduğu verimli çalışmalara ve sektör üzerindeki etkisine vurgu yapıldı.

 DSC0092

Ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN, UYEP Projesi Takım Lideri Sayın David HANDLEY ve UYEP Projesi Kalite Güvencesi Kilit Uzmanı Sayın Donald Paterson tarafından teknik sunumların yapıldığı oturumda; projenin hedefleri, hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı. Proje kapsamında kısa sürede somut çıktılara ulaşıldığı ve kurumlar arasındaki işbirliği ile kaliteye verilen önemin, sonuçların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca projenin hibe bileşeni altında sınav ve belgelendirme kuruluşlarının kurularak işler hale getirilmesine yönelik VOC-TEST Merkezleri Hibe Programından faydalanan kuruluşlar tarafından açılan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ’ın da ziyaret ettiği stantlarda proje kapsamında kurulmakta olan VOC-TEST Merkezlerinin faaliyetlerinin yanı sıra proje sonucunda elde edilen çıktılar ve iyi uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı sağlandı.

 DSC0092


 
1590677738.41 - 28.05.2020 15:29:18 - 10.6.30.128 - [34.231.21.83]