Haberler Gıda S.K. Haberleri Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

 

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı meslek standardı hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Gıda sektöründe Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası ile 16 Ekim 2012 tarihinde Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Necdet BUZBAŞ’ın imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile gıda alanında taslak meslek standartlarının hazırlanma süreci başlatılmış oldu.

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası ile imzalanan protokol kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız…

Süreç Nasıl İşliyor?

Ulusal Meslek Standardı Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğe göre; meslek standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum veya kuruluşlara hazırlatılır. Görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar MYK Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Sürecin devamında, Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanan kuruluşlar, sektördeki mesleklerin standartlarını MYK ile işbirliği halinde hazırlar ve taslak standartlar ilgili Sektör Komitesi’ne sunulur.

Sektör komitesinde incelenen ve doğrulanan standartlar MYK Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak yürürlüğe girer.

Sektörlerden gelen taleplere göre MYK Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeler yapılmakta; görevlendirilen kuruluşlarla İşbirliği Protokolleri’nin imzalanmasına devam edilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan herhangi bir ücret ve başka hak talep etmeksizin meslek standardı hazırlamak, geliştirmek ve güncellemek konularında istekli olan kuruluşların seçimine ve sorumluluklarının tanımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurum ve Kuruluşların görevlendirilme süreci, ölçütleri ve görevleri için tıklayınız…

 

 

 

FrozenFood6