Haberler İş ve Yönetim Sektör Komitesi Haberleri MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi
MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi

MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından hazırlanan Anketör (Seviye 6) taslak yeterliliği ile Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından hazırlanan Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6) ve Performans Uzmanı (Seviye 6) taslak meslek standartlarını incelemek üzere 20 Şubat 2014 tarihinde MYK’da bir toplantı gerçekleştirdi.

İş ve Yönetim Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra TÜİK’in yeterlilik hazırlama ekibi ile PERYÖN’ün meslek standardı hazırlama ekibinin katılım sağladığı toplantıda, sektör komitesi üyeleri görüş süresi tamamlanan ve gelen görüşler doğrultusunda revize edilen taslak yeterlilik ve taslak meslek standartlarını inceledi ve görüşleri tartıştı.

Söz konusu taslak yeterlilik sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayının ardından Ulusal Yeterlilik niteliğini; taslak meslek standartları ise sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslekcommon file display.aspxManager File SuffixManager File Suffix Standardı niteliğini kazanacak.common file display.aspx