Haberler İş ve Yönetim Sektör Komitesi Haberleri MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi 10. Toplantısı Gerçekleştirildi.
MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi 10. Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) taslak meslek standardını incelemek üzere 17 Temmuz 2013 tarihinde MYK’da bir toplantı gerçekleştirdi.

İş ve Yönetim Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra KOSGEB meslek standardı hazırlama ekibinin katılım sağladığı toplantıda, sektör komitesi üyeleri görüş süresi tamamlanan ve gelen görüşler doğrultusunda revize edilen taslak meslek standardını inceledi ve görüşleri tartıştı.

Söz konusu taslak meslek standardı sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı niteliğini kazanacak.

common file display.aspx