Haberler Elektrik ve Elektronik S.K.Haberleri Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ile Meslek Standardı 

Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı

 

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik taslaklarını hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Elektrik dağıtım alanında Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile 06 Ağustos 2014 tarihinde Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ ile ELDER Genel Sekreteri Uğur YÜKSEL’in imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ilemeslek standardı hazırlama süreci başlatılmış oldu.

 

ELDER ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanacak taslak meslek standartları için tıklayınız…

Süreç Nasıl İşliyor?

Ulusal Meslek Standardı Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğe göre; meslek standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum veya kuruluşlara hazırlatılır. Görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar MYK Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Sürecin devamında, Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanan kuruluşlar, sektördeki mesleklerin standartlarını MYK ile işbirliği halinde hazırlar ve taslak standartlar ilgili Sektör Komitesi’ne sunulur.

Sektör komitesinde incelenen ve doğrulanan standartlar MYK Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak yürürlüğe girer.

Sektörlerden gelen taleplere göre MYK Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeler yapılmakta; görevlendirilen kuruluşlarla İşbirliği Protokolleri’nin imzalanmasına devam edilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan herhangi bir ücret ve başka hak talep etmeksizin meslek standardı hazırlamak, geliştirmek ve güncellemek konularında istekli olan kuruluşların seçimine ve sorumluluklarının tanımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurum ve Kuruluşların görevlendirilme süreci, ölçütleri ve görevleri için tıklayınız…

adana

 
1660503764.807 - 14.08.2022 19:36:26 - 10.6.40.128 - [3.229.124.74]