Haberler Elektrik ve Elektronik S.K.Haberleri Elektrik-Elektronik Sektöründe 2 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
Elektrik-Elektronik Sektöründe 2 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Kurumumuz arasında 18.10.2010 tarihinde imzalanan Ulusal Yeterlilik hazırlama işbirliği protokolü kapsamında İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) taslak yeterliliği, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Kurumumuz arasında 06.11.2012 tarihinde imzalan işbirliği protokolü kapsamında İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) taslak yeterliliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslaklar, 25 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi 9. toplantısında görüşülmüş olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 16.01.2013 tarih ve 2013/04 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ' deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

elektronik