Haberler Elektrik ve Elektronik S.K.Haberleri Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) ve İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) Yeterlilik Taslaklarını Görüşmek Üzere Toplandı
Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) ve İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) Yeterlilik Taslaklarını Görüşmek Üzere Toplandı

Kurumumuz ile Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 06.11.2012 tarihinde imzalanan Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) taslak yeterliliği ile Kurumumuz ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) arasında 18.10.2010 tarihinde imzalanan Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) taslak yeterliliği hazırlanarak görüşe sunulmuştur.
Gelen görüşler ve öneriler doğrultusunda taslak yeterlilikler MESS ve ÇEİS tarafından revize edilerek MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesinin değerlendirmesine sunulmuştur.
Taslak yeterliliklerin görüşüldüğü MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi 9. toplantısı 25 Aralık 2012 tarihinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda düzenlenmiştir.
Taslak yeterlilikler sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

elekt50006