Haberler Ticaret (Satış ve Pazarlama) S.K.Haberleri Ticaret Sektör Komitesi 10.Toplantısını Gerçekleştirdi
Ticaret Sektör Komitesi 10.Toplantısını Gerçekleştirdi

MYK Ticaret Sektör Komitesi, Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları ile taslak yeterlilikleri değerlendirmek üzere, 10-11 Temmuz 2017 tarihinde onuncu toplantısını gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan Tanıtım Elemanı (Seviye 3), Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) taslak meslek standartları incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nihai taslak standartlar MYK Yönetim Kurulunun onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliği kazanacaktır.

Ayrıca Komiteye sunulan Pazarlama Elemanı (Seviye 4), Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5), Pazarlama Yöneticisi (Seviye 6), Satış Danışmanı (Seviye 3-4), Satış Sorumlusu (Seviye 5), Satış Yöneticisi (Seviye 6) taslak yeterlilikleri incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

12072017

 
1660501770.854 - 14.08.2022 19:03:12 - 10.6.40.128 - [3.229.124.74]