Haberler Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme S.K. Haberleri Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 10 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 10 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TCDD Vakfı) arasında imzalanan Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında görevlendirilen TCDD Vakfı, Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi (Seviye 4), Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü (Seviye 4), Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3), Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarımcısı (Seviye 6), Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3), Ray Ark Kaynakçısı (Seviye 3), Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Onarımcısı (Seviye 4), Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Onarımcısı (Seviye 5) ve Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Onarımcısı (Seviye 6) taslak yeterliliklerini hazırlamıştır. Hazırlanan taslak yeterlilikler, 09.04.2015 ve 16.04.2015 tarihlerinde gerçekleştirilen MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesinin 23 ve 24. toplantılarında görüşülmüş, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 30.09.2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

tren yolu

 
1552989018.051 - 19.03.2019 10:23:57 - 10.6.30.127 - 54.243.17.113