Haberler Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme S.K. Haberleri Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi Taslak Meslek Standartlarını Görüşmek Üzere Toplandı
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi Taslak Meslek Standartlarını Görüşmek Üzere Toplandı

MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanan Ambarcı (Seviye 3) ve Çelik İş Sendikası tarafından hazırlanan Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) taslak meslek standartlarını değerlendirmek üzere 26 Şubat 2014 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi üyeleri ile Çelik-İş ve MESS’in meslek standardı hazırlama ekiplerinin katılım sağladığı toplantıda, sektör komitesi üyeleri görüş süresi tamamlanan ve gelen görüşler doğrultusunda revize edilen taslak meslek standartlarını inceledi ve görüşleri tartıştı. Söz konusu taslak meslek standartlarının sektör komitesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda revize edilerek MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.

Nihai taslak standartlar MYK Yönetim Kurulunun onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliği kazanacak.Koprulu Vinc Operatoru