Haberler Metal S.K.Haberleri Mesleki Yeterlilik Kurumunda, Kaynakçılık Ulusal Yeterlilikleri Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Çalıştayı Gerçekleştirildi
Mesleki Yeterlilik Kurumunda, Kaynakçılık Ulusal Yeterlilikleri Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Çalıştayı Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumunda, kaynakçılık alanındaki ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme yapan kuruluşlar ile ilgili tarafların katılımı ile 7 Haziran 2013 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir.

 kaynakci

Çalıştayda başta Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3 ve 4) olmak üzere, kaynakçılık alanında yürürlükte olan ulusal yeterliliklerin uygulanmasına ilişkin karşılaşılan sorunların paylaşılması ve çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Çalıştaya MYK Metal ve Otomotiv Sektör Komite başkanları, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş (SIBEM), İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş (UGETAM), BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. , HAK-İŞ Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (HAK-İŞ MEYEB), GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Merkezi, TOFAŞ, FORD, OTOKAR, MAN temsilcileri ile Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden akademisyenler, katılım sağlamıştır.

Çalıştay’da katılımcılara MYK Uzmanı Turan KÜÇÜK tarafından kaynakçılık alanında yayımlanmış mevcut ulusal yeterlilikler, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş kuruluşlar ve MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi almış kişilere ilişkin temel bilgileri içeren bir sunum yapılmıştır. Çalıştayda ayrıca Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş (SIBEM) tarafından Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3 ve 4) yeterlilikleri sınavlarında karşılaşılan problemler ve sorunlar ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılar tarafından başta kaynakçı sınavlarında onaylı WPS’lerin kullanılması, sınav sonuç numunelerinin test edilmesi, gerçekleştirilen testlerin uygulanması, süresi ve maliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantı dile getirilen problemlerin giderilmesi amacı ile ulusal yeterliliklerde revizyonlar yapılabileceği bu bağlamda ilgili taraflarca yeterlilik üzerine önerilecek revizyon taleplerinin MYK Metal Sektör Komitesi ile Otomotiv Sektör Komitesinde değerlendirilerek sonuçlandırılabileceği ifade edilerek sonuçlandırılmıştır.