Haberler Metal S.K.Haberleri MYK Metal Sektör Komitesi 20. Toplantısı Ankara I. OSB’ de Düzenlendi
MYK Metal Sektör Komitesi 20. Toplantısı Ankara I. OSB’ de Düzenlendi

Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan 6  (altı) adet, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanan 4 (dört) adet, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanan 2 (iki) adet taslak yeterlilik ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanan 2 (iki) adet taslak meslek standardı Metal Sektör Komitesi 20. toplantısında değerlendirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun koordinasyonunda hazırlanan taslak yeterlilikler ile taslak meslek standartları bir ay süre ile kamuoyu resmi görüşüne sunulmuştur. Taslak yeterlilikler ve meslek standartları gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilerek MYK “Metal Sektör Komitesi”nin değerlendirmesine sunulmuştur.

Taslak yeterliliklerin görüşüldüğü MYK Metal Sektör Komitesi 20. Toplantısı 28 - 29 Ağustos 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir. Toplantının ilk günü ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde saha ziyaretini de içerecek şekilde düzenlenmiştir. Toplantının ikinci günü ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda düzenlenmiştir.

Taslak yeterlilikler ve meslek standartları sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır.

metal20_toplanti

metal20_toplanti2