Haberler Tekstil, Hazır Giyim, Deri S.K. Haberleri Tekstil, Hazır Giyim ve Deri” Sektöründe 5 Adet Ulusal Yeterlilik Yayımlandı
Tekstil, Hazır Giyim ve Deri” Sektöründe 5 Adet Ulusal Yeterlilik Yayımlandı

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan Ön İplik Operatörü (Seviye 3), Ön İplik Operatörü (Seviye 4), İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2), İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) ve İplik Operatörü (Seviye 4) taslak yeterlilikleri MYK Yönetim Kurulunun 14/12/2011 tarih ve 2011/81 sayılı kararı ile onaylanarak ulusal yeterlilik olarak yayımlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun koordinasyonunda TTSİS tarafından hazırlanan taslak yeterlilikler 1 ay süre ile kamuoyu ve kurum/kuruluşların resmi görüşüne sunulmuştur. Görüş sürecinin ardından taslak yeterlilikler gelen görüş ve öneriler doğrultusunda TTSİS tarafından revize edilerek “MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi”nin değerlendirmesine sunulmuştur. Sektör Komitesi üyelerince incelenen taslak yeterlilik komite üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda revize edilerek, MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

MYK Yönetim Kurulunun 14/12/2011 tarihli toplantı gündeminde yer alan taslak yeterlilik, MYK Yönetim Kurulun 2011-81 sayılı kararı ile onaylanarak ulusal yeterlilik olarak yayımlanması uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.


Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, ilk kuruluşun yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

iplik_02