Haberler Tekstil, Hazır Giyim, Deri S.K. Haberleri Tekstil Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
Tekstil Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından hazırlan Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye 3), Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 5) ve Dokuma Kumaş Tasarımcısı (Seviye 6) meslek standartları 10 Nisan 2012 tarihili 28260 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmektedir. Ulusal meslek standardının yürürlüğünden itibaren beş yıllık süre geçmemekle birlikte alınan ve uygun görülen güncelleme talepleri de değerlendirilmekte ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda söz konusu meslek standartları BESOB tarafından revize edilmiş olup ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur.

Söz konusu revize Ulusal Meslek Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Revize Ulusal Meslek Standartları için görüş alma süreci 18 Kasım 2016 tarihinde tamamlanacaktır. Gelen görüşler doğrultusunda BESOB tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, nihai taslaklar MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

181016-3

 
1660499737.763 - 14.08.2022 18:29:19 - 10.6.40.127 - [3.229.124.74]