Haberler Tekstil, Hazır Giyim, Deri S.K. Haberleri Hazır Giyim Alanında Ulusal Meslek Standartları Revize Edildi
Hazır Giyim Alanında Ulusal Meslek Standartları Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanan Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3), Kompleci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3), Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 4) ve Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 4) meslek standartları 08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak; Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5), Erkek Giyim Modelisti (Seviye 5), İç Giyim Modelisti (Seviye 5), Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) ve Modelist (Seviye 4) 11.03.2010 tarih ve 27518 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu meslek standartları İTKİB tarafından yeniden değerlendirilmiş ve bazı meslek standartlarında tanımlanmış olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin benzerlik göstermesi nedeniyle standartlar Kompleci  (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3), Model Makineci (Dokuma-Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 4), Modelist (Seviye 4) ve Modelist (Seviye 5) şeklinde yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu revize Ulusal Meslek Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Revize Ulusal Meslek Standartları için görüş alma süreci 20 Mart 2016 tarihinde tamamlanacaktır. Gelen görüşler doğrultusunda İTKİB tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, nihai taslaklar MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

250216

 
1606268648.418 - 25.11.2020 02:17:48 - 10.6.30.127 - [34.237.138.69]