Haberler Otomotiv S.K. Haberleri MYK Otomotiv Sektör Komitesi Taslak Standartları Değerlendirmek Üzere Toplandı
MYK Otomotiv Sektör Komitesi Taslak Standartları Değerlendirmek Üzere Toplandı

MYK ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 10 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında MESS tarafından ikinci etapta hazırlanan 5 taslak meslek standardına MYK Yönetim Kuruluna sunulmadan önce son şekli verildi.

MYK Otomotiv Sektör Komitesi, Otomotiv sektöründe farklı yeterlilik seviyelerinde hazırlanan söz konusu taslak standartlar ile ilgili görüş bildirmek, taslak meslek standartları hakkında kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, görüşleri meslek standartlarına yansıtmak ve taslak standartlara MYK Yönetim Kuruluna sunulmadan önceki son şeklini vermek amacıyla 1 Ekim 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Uzman görüşüne başvurulması amacıyla İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve MESS Danışmanı Prof. Dr. Nahit SERASLAN’ın da katılım sağladığı toplantıda Kalibrasyoncu (Seviye 4-5), Otomotiv Kaynakçısı (Seviye 3-4), Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5) taslak meslek standartları incelendi, tartışıldı ve gerekli düzeltmeler yapılarak MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca MYK Otomotiv Sektör Komitesi Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisinin değişmesi üzerine, sektör komitesi başkanlık seçimi tekrarlandı. Komite üyeleri Sektör Komitesi Başkanlığına TOBB temsilcisi Eşber ÇEKİÇ’in seçilmesine oybirliğiyle karar verdi.