Haberler Otomotiv S.K. Haberleri MYK Otomotiv Sektör Komitesi İlk Toplantısı Yapıldı (24 Eylül 2008)
MYK Otomotiv Sektör Komitesi İlk Toplantısı Yapıldı (24 Eylül 2008)

MYK Otomotiv Sektör Komitesi ilk toplantısı Kurumumuzda gerçekleştirildi. Toplantıda Otomotiv Sektör Komitesi başkan ve başkan vekili seçimi yapıldı.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve MYK Sektör Komitelerine esas teşkil edecek sektörlerde komitelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Kurumumuzca yürütülmektedir. Bu kapsamda oluşturulan Otomotiv Sektör Komitesi 24 Eylül 2008 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya MYK Başkanı Bayram AKBAŞ, Meslek Standartları Dairesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR, MYK Otomotiv Sektör Sorumlusu H. Kürşat BAKIR, Uzman Yardımcıları Hilal DOĞRUÖZ ÖZER ve Murat MUŞTU ile MYK Otomotiv Sektör Komitesi temsilcileri katıldı.

MYK Başkanı Bayram AKBAŞ, üçlü katılımla teşkili öngörülen sektör komitelerinin yeterlilik sistemindeki rolü ve önemini açıklayıcı bir konuşma yaptı. Ardından Meslek Standartları Dairesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR, MYK’nın yapısı, görevleri ve faaliyetleri, meslek standardı hazırlamada roller, görevlendirme ölçütleri ve tanınma süreci hakkında bir sunum yaptı.

Konuşma ve sunumun ardından sektör komitesi temsilcileri söz aldı. HAK – İŞ temsilcisi Sayın Semih TEMİZ hazırlanacak meslek standartlarının uluslararası kabul görmüş standartlarla uyum içerisinde olması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda Sayın SİLAHŞÖR Avrupa Konseyi ve Parlamentosunun onayı ile Nisan 2008’de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” tavsiye kararı ile ilgili Komite üyelerine bilgi verdi ve MYK’nın hedefinin AB ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmek olduğuna değindi.

Toplantı gündemine göre başkan ve başkan vekili seçimi yapıldı. TOBB temsilcisi Dr. Orhan ALANKUŞ Otomotiv Sektör Komitesi Başkanı, MEB temsilcisi Recep ŞEKER ise Otomotiv Sektör Komitesi Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından Sayın SİLAHŞÖR otomotiv sektöründe meslek standartlarının hazırlanması için MYK ile MESS arasında 10 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” ve Protokol kapsamındaki meslekler ve planlama hakkında Komite üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda son olarak TİSK temsilcisi ve MESS Eğitim Müdürü Dr. Aykut ENGİN MESS’in meslek standardı hazırlama sürecine dahil olduğu aşamadan bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

MYK Otomotiv Sektör Komitesi Temsilcileri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ahmet ERSOY
Milli Eğitim Bakanlığı Recep ŞEKER
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özlem SAKA
Yükseköğretim Kurulu Prf.Dr. Nuri YÜCEL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dr. Orhan ALANKUŞ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Gökhan UĞURAY
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Semih TEMİZ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Burak ARKAN
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Dr. Aykut ENGİN
Mesleki Yeterlilik Kurumu Firuzan SİLAHŞÖR