Haberler İnşaat S.K. Haberleri İnşaat Sektöründe ilk Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirilmesi Yapıldı
İnşaat Sektöründe ilk Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirilmesi Yapıldı

insaat0112insaat0112s

İnşaat Sektöründe, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanan Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), Betonarme Demircisi (Seviye 3) ve Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri, MYK Yönetim Kurulunun 26.04.2011 tarih ve 2011/31 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda sınav ve belgelendirme yapmak üzere Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi 06.05.2010 tarihinde ön başvuruda bulunmuş olup, 05 Ocak 2012 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO/IEC 17024 standardı gereklerini sağlayan kuruluş olarak akredite olmuştur.

İNTES MYM, akreditasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkilendirme başvurusunda bulunmuş ve MYK Yönetim Kurulu’nun 06/01/2012 tarih ve 2012/05 sayılı kararı ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 19 Ocak 2012 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), Betonarme Demircisi (Seviye 3) ve Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Belgelendirme Başvuruları

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), Betonarme Demircisi (Seviye 3) ve Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliklerinde MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

Yapım İşlerinde Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu

 

3194 sayılı İmar Kanunu ve 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik uyarınca  inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur.

 

İlgili Yönetmeliğe göre inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesinin 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde,  MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmesi öngörülmektedir.

insaat0112s

insaat0112s