Haberler İnşaat S.K. Haberleri İnşaat Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Yayınlandı
İnşaat Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Yayınlandı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanan Sıvacı (Seviye 3), İnşaat Boyacısı (Seviye 3) ve Tünel Kalıpçı (Seviye 3) yeterlilik taslakları kamuoyu görüşüne sunularak, gelen görüşler değerlendirilmiş ve 29-30.09.2011 tarihinde MYK İnşaat Sektör Komitesi’nin değerlendirilmesine sunulmuştur. İnşaat Sektör Komitesi tarafından revize edilen taslaklar MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

 

 

 

MYK Yönetim Kurulu gündemine getirilen yeterlilik taslakları Yönetim Kurulu’nun 19/10/2011 tarih ve 2011/67 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ulusal yeterliliklere ulaşmak için linke tıklayınız.

 

insaat_yeterlilikler

 

 

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

 

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

 

 

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

 

 

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

 

 

 

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

 

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.