Haberler İnşaat S.K. Haberleri İnşaat Sektöründe Üç Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazetede Yayımlandı
İnşaat Sektöründe Üç Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazetede Yayımlandı
Salı, 20 Ekim 2009 14:34

İNTES tarafından İnşaat sektöründe hazırlanan Kule Vinç Operatörü (Seviye 3), Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) ve Panel Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4) mesleklerinin taslak standardı, MYK İnşaat Sektör Komitesinin incelemesi ve MYK Yönetim Kurulunun onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak yürürlüğe girdi.

 

MYK, ilk Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü’nü inşaat sektöründe Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile imzaladı. 9 Temmuz 2008 tarihinde İNTES ile imzalanan protokolle İnşaat sektöründe meslek standardı hazırlama süreci başladı.

Bu sürecin ilk aşamasında MYK yetkilileri ve uzman personel İNTES’in oluşturmuş olduğu standart hazırlama ekibi ile 18 Eylül 2008 tarihinde İNTES’de teknik bilgilendirme toplantısı yaptı. Daha sonra İNTES standart hazırlama ekibi protokol kapsamında yer alan mesleklere ilişkin teknik çalışmalara başladı.


İnşaat Sektöründe Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalışmaları

Standardı hazırlanan meslekleri yerinde görmek ve meslekleri icra eden kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları belirlemek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen veriler ‘İNTES Standart Hazırlama Ekibi’ tarafından değerlendirilerek meslek standartlarına yansıtıldı.

İNTES, Kule Vinç Operatörü (Seviye 3), Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) ve Panel Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4) mesleklerinin taslak standartlarını tamamlayarak, 20 Mart 2009 tarihinde ilgili tarafların görüşüne gönderdi. Bir ay süren görüş alma süreci sonunda taslak meslek standartları gelen görüşler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek MYK İnşaat Sektör Komitesine sunulmaya hazır hale getirildi.

İnşaat Sektör Komitesi Çalışmaları

 

MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca inşaat sektöründe hazırlanan taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapma, önerilerde bulunma ve karar vermekle görevli MYK İnşaat Sektör Komitesi ilk toplantısı 25 Haziran 2008 tarihinde MYK’da yapıldı.

MYK İnşaat Sektör Komitesi ikinci ve üçüncü toplantısı, İNTES tarafından hazırlanan söz konusu taslak meslek standartları ile ilgili görüş bildirmek, taslak meslek standartları hakkında kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, görüşleri meslek standartlarına yansıtmak üzere 3 Temmuz 2009 ve 9 Temmuz 2009 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İNTES Meslek Standardı Hazırlama Ekibinin de katılım sağladığı toplantılarda Kule Vinç Operatörü (Seviye 3), Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3), Panel Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4) taslak meslek standartları incelendi, tartışıldı ve standartların gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verildi.

MYK Yönetim Kurulu

MYK Yönetim Kurulu tarafından incelenen standartlar 07 Temmuz 2009 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere ilgili makamlara gönderildi.

Söz konusu standartlar, 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı niteliği kazandı.

İnşaat Sektöründe yayımlanan Ulusal Meslek Standartları için tıklayınız...