Haberler İnşaat S.K. Haberleri MYK İnşaat Sektör Komitesi Yeterlilik Taslaklarını Görüşmek Üzere Toplandı
MYK İnşaat Sektör Komitesi Yeterlilik Taslaklarını Görüşmek Üzere Toplandı

MYK İnşaat Sektör Komitesi, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanan taslak ulusal yeterlilikleri değerlendirmek üzere 23 Mart 2011 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

 

Gerçekleştirilen toplantıda;

 

 

 

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

Ahşap Kalıpçı

Seviye 3

Betonarme Demircisi

Seviye 3

yeterlilikleri görüşüldü.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcisi Mustafa DEMİR’in başkanlık ettiği ve taslak yeterlilikleri hazırlayan İNTES temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda taslak yeterlilikler incelendi, tartışıldı ve gerekli düzeltmeler yapılarak MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına toplantıya katılan komite üyelerinin oybirliğiyle karar verildi.

 

yettterlilik